مقالات, وبلاگ

عملکرد-مبدل-حرارتی-استخر-چگونه-است-؟

عملکرد مبدل حرارتی استخر چگونه است  ؟

مبدل های حرارتی استخر یه عنوان یک متعادل کننده دمای آب استخر می باشد که در طی مسیر بسته بین بویلر حرارتی و فیلتر های تصفیه استخر قرار گرفته تا آب استخر را پس از تصفیه به دمای  مورد نظر رسانده و به کاسه استخر هدایت کند ، عملکرد مبدل حرارتی استخر بر اساس ظرفیت حرارتی بویلر و مدت زمان پیش راه اندازی تعیین می شود که کارامدی کلی سیستم گرمایش آب استخر را شامل می شود که بعد از تشریح ساختار فیزیکی مبدل حرارتی استخر مکانیزم گرمایش آب و مداری های موجود در تشریح خواهد شد

ساختار کلی مبدل حرارتی استخر

مبدل های که برای گرمایش استخر ها استفاده می شود به طور کلی به صورت مبدل پوسته لوله ای می باشد و استفاده از مبدل های حرارتی صفحه ای غیرمعمول می باشد ، مبدل های حرارتی پوسته لوله ای از دو بخش مهم پوسته و لوله تشکیل می شود ، که لوله های داخلی آن براساس جنس به کار رفته آن طراحی و ساخته می شوند ولی  پوسته های مبدل فار غ از نوع متریال به کار رفته به صورت یک استوانه می باشد که درون تیوب ها یا لولهای مبدل قرار می گیرد لازم به ذکر می باشد که مبدل های حرارتی پوسته لوله در یک تقسیم بندی مهم براساس متریال به کار رفته به دو دسته مهم مبدل های حرارتی  استیل و مسی تقیسم می شوند

مکانیزم گرمایش در انواع مبدل های حرارتی استخر

گرمایش در مبدل های حرارتی پوسته لوله از نوع  انتقال حرارت آب به آب می باشد که لوله ها یا تیوب های داخلی در آن نقش یک کویل حرارتی را داشته که آبگرم دیگ درون آن جریان پیدا کرده وحرارت آن به آبی که از طریق پوسته وارد می شود منتقل می شود ، لازم به ذکر است که دراین مبدل های حرارتی دو مدار مجزا از هم که یکی مدار بسته گرمایش و یکی مدار باز تصفیه وجود دارد که هرکدام از یک منبع مستقل تغذیه می شوند که در نهایت آب گرم مورد نیاز استخر را فراهم می کنند ، لازم به ذکر می باشد این مکانیزم گرمایش مستقل از جنس یا متریال به کار رفته می باشد که در هر دو نوع مسی و استیل یکسان می باشد به خاطر داشته باشین که مدت زمان گرمایش آب استخر به ظرفیت حرارتی بویلر بستگی داشته و فقط مبدل حرارتی به عنوان یک متعادل کننده آب استخر جهت رساندی به دمای مورد نظر می باشد ، اگرچه تمام مبدل های حرارتی استخر دارای ظرفیت حرارتی معینی می باشند ،ولی این ظرفیت جسنخیت با بویلر اصلی گرمایش استخر می باشد نه مبنای محاسبه ظرفیت حرارتی استخر، برای محاسبه دمای آب استخر می توان از دمای سوله استخر نیز کمک گرفت که معمولا روی 29 درچه ست می شود ، که باید از آب استخر دو درجه بیشتر شود تا شناگر هنگام خروج از آب اسحساس سرما نکند

نقش لوله یا تیوب های داخلی مبدل حرارتی استخر

تیوب های یا لوله های داخلی برای مبدل حرارتی استخر به عنوان عامل اصلی انتقال حرارت می باشند که از آبگرم تولیدی توسط دیگ فولادی استخر تغذیه می شوند ، این لوله ها در یک مسیر بسته سیرکولاتوری قرار گرفته که حامل انرژی تولید شده جهت انتقال به آب استخر می باشند ، به عبارتی مدارداخلی یا تیوب های مبدل حرارتی یک مسیر بسته سیرکوله می باشد که دمای چرخش و مقدار چرخش آب جهت گرمایش آب استخر بسیار مهم می باشد ، معمولا برای افزایش راندمان جهت جلوگیری از کاهش دما از یک پمپ سیرکولاتور بین دیگ و مبدل حرارتی استفاده می شود همانند پمپ خطی برای منابع کویل دار که باعث کنترل دمای رفت برگشت آب می شود 

نقش پوسته در گرمایش مبدل حرارتی استخر

پوسته در مبدل های حرارتی به عنوان یک مخزن بسیار کوچک می باشد که تیوب  ها یا لولهای داخلی مبدل درون آن قرار گرفته تا از مجاورت تیوب های داغ دما بالا آب درون پوسته آن گرم و نزدیک محدوده دمای مورد نظر کند ، آب در پوسته از طریق پمپ تصفیه استخر و بعد از گذر از فیلتر های شنی استخر تصفیه تغذیه می شود ، پوسته مبدل به دلیل تحت فشار بودن پمپ های تصفیه یک مدار باز می باشد و لذا هم از نظر دبی و هم از نظر فشار وارده به مراتب بیشتر از قسمت تیوب های داخلی آن می باشند ، به همین دلیل در همینجا یک نکته اجرایی مهم بیان می شود که آب استخر باید درون پوسته قرار بگیرد نه درون لوله ، زیرا لوله های داخلی مبدل به دلیل کوچک بودن سایز  از نظر دبی گردش آب استخر را درون خود ندارند

دسته بندی انواع مبدل های حرارتی استخر

مبدل های حرارتی که امروزه در بازار جهت گرمایش آب استخر به کار می روند عموما مبدل های حرارتی پوسته لوله ای بوده که مهم ترین دلیل استفاده ازین نوع مبدل ها عدم روسوبگیری زیاد و همچین روسوب زدایی ساده در صورت نیاز و همچین تعمیرات و نگهداری ساده  از مهمترین دلایل استفاده از مبدل های استخری پوسته لوله می باشند که باعث محبوبیت این مبدل در انواع استخر های خانگی ، تفریجی ، قهرمانی و ورزشی شده است ، مبدل حرارتی استخر پوسته لوله در مهمترین تقسیم بندی خوداز نظر متریال به ما رفته به دو بخش مهم استیل و مس تقسیم می شوند که هرکدام با توجه به ظرفیت استخر و نوع کاربری از آن استفاده می شود ،

ساختار و انواع مبدل های حرارتی استیل استخر

مبدل های حرارتی استخر که امروزه به دلیل ملاحظات اقتصادی و همچنین رسوب گیری کمتر به عنوان یکی از محبوبترین مبدل های حرارتی برای استخرها می باشد ، مهمترین ویژگی در مبدل های حرارتی استیل تیوب های داخلی آن می باشد که به صورت یکبار گذر بوده و آبگرم دیگ به صورت یکبار گذر از یک طرف وارد شده و از طرف دیگر خار ج می شود ، و اب استخر نیز از به همچین شکل ولی به طور مخالف با پاس آبگرم دیگ وارد و مخالف جهت گذر آبگرم دیگ حرکت و دوباره وارد استخر می شود ، جریان نا همسو در مبدل های حرارتی پوسته لوله ای باعث افزایش راندمان مبدل می شود لذا حتما از جریان ناهمسو جهت گذر مبدل های حرارتی استخر استفاده فرمایید و به دو دسته مهم ،مبدل های حرارتی فلنچی و مبدل های حرارتی جوشی تقسیم می شوند