فیلتر شنی استخر aqua 450

۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال

فیلتر شنی استخر aqua 450

 1. قیمت مناسب
 2. مناسب برای استخرهای خانگی تا 70 مترمکعب
 3. بدنه تمام فایبرگلاس
 4. شیر 6 حالته
 5. تحویل فوری

فیلتر شنی استخر aqua 650

۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال

فیلتر شنی استخر aqua 650

 1. قیمت مناسب
 2. مناسب برای استخرهای خانگی تا 100 مترمکعب
 3. بدنه تمام فایبرگلاس
 4. شیر 6 حالته
 5. تحویل فوری

فیلتر شنی استخر aqua 700

۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

فیلتر شنی استخر aqua 700

 1. قیمت مناسب
 2. مناسب برای استخرهای خانگی تا 150 مترمکعب
 3. بدنه تمام فایبرگلاس
 4. شیر 6 حالته
 5. تحویل فوری

فیلتر شنی استخر aqua 800

۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

فیلتر شنی استخر aqua 800 

 1. قیمت مناسب
 2. مناسب برای استخرهای خانگی تا 180 مترمکعب
 3. بدنه تمام فایبرگلاس
 4. شیر 6 حالته
 5. تحویل فوری

فیلتر شنی استخر aqua 900

۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

فیلتر شنی استخر aqua 900

 1. قیمت مناسب
 2. مناسب برای استخرهای خانگی تا 200 مترمکعب
 3. بدنه تمام فایبرگلاس
 4. شیر 6 حالته
 5. تحویل فوری