مقالات, وبلاگ

طراحی و محاسبه قطر کلکتور

محاسبه و طراحی قطر  کلکتور

 

کلکلتور چیست ؟

کلکتور در سیستم لوله کشی جز مهم ترین بخش های طراحی و اجرای مسیر لوله کشی می باشد ، کلکتور از وازه collect  به معنای گرد اوری گرفته شده است و در لوله کشی به معنای جمع اوری لوله در خط هدایت آن به مسیر های مختلف می باشد ، محاسبه قطر کلکلتور و اینکه از یک لوله بایک سایز معین بتوانیم چند انشعاب بگیرم جز بخش های مهم محاسبه و اجرای کلکتور است

لزوم اجرای کلکتور در سیستم لوله کشی

 

اجرای کلکتور در سیستم لوله کشی به عنوان  وسیله  ای برای یک دسترسی سریع و کنترل مسیر جریان در صورت مشکلات احتمالی برای قطع یا وصل جریان در سیستم می باشد که به طبع در صورت عدم اجرای کار آمدی سیستم لوله کشی را زیر سوال خواهد برد  لذا کلکتور اجزای مهم یک سیستم پایپینگ در تاسیسات می باشد

از کلکتور ها در موتورخانه های  حرارت مرکزی ، موتورخانه تبرید ، تلمبه خانه و سیستم های لوله کشی گرمایش از کف استفاده می شوند

 

دسته بندی اجرای  انواع کلکلتور در موتورخانه :

 

کلکتور مشترک : در موتورخانه های که بویلر حرارتی و چیلر دارند ، به دلیل ملاحظات اقتصادی و سهولت در روند اجرایی از یک کلکلتور برای چیلر و دیگ به طور همزمان استفاده می شود که به فراخور فصل سرما و گرما از آن استفاده می شود

کلکتور مجزا : در پروزهایی که اصولا موتورخانهای تبرید و هم حرارت مرکزی به صورت جدا از هم می باشند به دلیل رعایت در ملاحظات تعمیرات و نگهداری به صورت تخصصی از دو کلکتور جدا استفاده می شود

نکته مهم : در هر حالت کلکتور مشترک  سایز کلکتور بر اساس gpm  سرمایش و یا به عبارتی بار سرمایش محاسبه می شود

 

مهمترین کلکلتور های سیستم موتورخانه  مرکزی

 

  1. کلکتور رفت
  2. کلکتور برگشت
  3. کلکتور سیستم ابرسانی و تحت فشار

 

محاسبه قطر کلکتور

 

کلکتور رفت در سیستم حرارت مرکزی و چیلر به عنوان اصلی ترین جز سیستم لوله کشی یاد می شوند باید به درستی محاسبه  قطر آن محاسبه و در محل درست خود جانمایی شوند البته همانطور که در بالا عنوان شد ، موتورخانه هایی که دارای چیلر و  بویلر می باشند از یک کلکتور به عنوان کلکتور رفت بهره می برند و به فراخور فصل چیبر یا بویلر حرارتی را به آن وصل می کنند  

 

محاسبه قطر کلکتور:

 

قطر کلکتور های رفت در سیستم بسته حرارت مرکزی تابع بار حرارتی یا برودتی سیستم می باشند و چون این بار بیشتر باشند ، طبیعتا قطر کلکتور نیز بزرگتر خواهد شد ، در سیستم هایی

ولی به طور کلی قطر کلکتور در سیستم های هیدرونکی نباید کمتر از 3 اینچ باشد ولی متاسفانه به دلیل مسائل اقتصادی  به کررات دیده شده است که قطر کلکتور کمتر از 3 اینچ به صورت حداقل اجرا شده است

تعداد لوله هایی که یک کلکتور می تواند انشعاب دهد از رابطه زیر به دست می آید :

 

که d و  D به ترتیب قطر لوله بزرگتر و d قطر لوله های انشعابی می باشد و همچنی N  تعداد انشعابات مجاز می باشد

برای مثال از یک لوله 3 اینچ چن لوله یک اینچ  میتوان از آن انشعاب گرفت؟

 

 

یعنی از یک لوله 3 اینچ میتوان 15 انشعاب 1 اینچ به صورت حداکثر اجرا کرد

 

ولی به طور کلی قطر کلکلتور به صورت تقریبی از مجذور مربعات لولهای وروردی به آن به صورت زیر به دست می اید