کولر گازی اسپیلت مدیا


کولر گازی اسپیلت مدیا


سنجش

کولر گازی اسپیلت مدیا

جدول انتخاب و قیمت انواع کولر گازی اسپیلت مدیا    اعتبار قیمت  :۹۵/۰۳

مدلظرفیت سرمایش(Btu/hr)ظرفیت گرمایش(Btu/hr)برق مصرفی(kw)آمپر مصرفی(A)قیمت ریال
ROMANCE-09HR900090001.454.615,000,000
ROMANCE-12HR12000120001.76.517,500,000
ROMANCE-18HR18000180002.28.623,000,000
ROMANCE-24HR23000230003.21230,000,000
ROMANCE-30HR24000240003.5 12.534,000,000
Power-36HR34500345005.5 17.541,000,000
Power-36HR-3P36000360005.8 6.541,000,000

 

 

کولر گازی اسپیلت مدیا

Other Products From This Seller