پمپ آب مورگن آلمان


پمپ آب مورگن آلمان جدول انتخاب انواع پمپ آب مورگن آلمان مدلنوعئ پمپقدرت hpموتورهدmدبیm³/hrقیمت PM 16خانگی0.5452.42,250,000 PM45خانگی0.5352.42,040,000 PM80خانگی16132,840,000 CM100/01بشقابی تک فاز1336.33,900,000 CAM100/01جتی تکفاز1473.64,300,000 CM160/01بشقابی تک فاز1.550.56.37,180,000 CB100/01دو پروانه برنجی1424.55,500,000 CB160/01دو پروانه برنجی1.55367,850,000 CB210/01دو پروانه برنجی2587.58,770,000 CB310/01دو پروانه برنجی364910,850,000 CBT310/01دو پروانه برنجی سه فاز364910,000,000 MB200/01دو پروانه 2.24397,300,000 CAB 200کله گلابی2.2617.28,950,000 CAB 300کله گلابی3648.49,300,000 پمپ آب مورگن [...]

سنجش

پمپ آب مورگن آلمان

جدول انتخاب انواع پمپ آب مورگن آلمان

مدلنوعئ پمپقدرت hpموتورهدmدبیm³/hrقیمت
PM 16خانگی0.5452.42,250,000
PM45خانگی0.5352.42,040,000
PM80خانگی16132,840,000
CM100/01بشقابی تک فاز1336.33,900,000
CAM100/01جتی تکفاز1473.64,300,000
CM160/01بشقابی تک فاز1.550.56.37,180,000
CB100/01دو پروانه برنجی1424.55,500,000
CB160/01دو پروانه برنجی1.55367,850,000
CB210/01دو پروانه برنجی2587.58,770,000
CB310/01دو پروانه برنجی364910,850,000
CBT310/01دو پروانه برنجی سه فاز364910,000,000
MB200/01دو پروانه 2.24397,300,000
CAB 200کله گلابی2.2617.28,950,000
CAB 300کله گلابی3648.49,300,000

پمپ آب مورگن آلمان دارای ۱۸ ماه گارانتی با ضمانتنامه کتبی می باشد.

دارای خدمات پس از فروش دائم میباشد.

شرکت مورگن آلمان تولید کننده انواع الکترو پمپمهای خانگی ، کفکش و تحت فشار می باشد که در کشور آلمان با ۱۲۷۰۰ پرسنل محصولات خودرا به دیگر کشور های مصرف کننده صادر میکند.

وب سایت رسمی شرکت مورگن آلمان

 

Other Products From This Seller