مقالات, وبلاگ

محاسبه و انتخاب پمپ برج خنک کن

محاسبه وانتخاب پمپ برج های خنک کن

 

پمپ های مورد استفاده در برج های خنک کننده از جمله های پمپ های سیرکولاتور مهم در یک سیستم تهویه مطبوع می باشد ، اصولا تمام پمپ های مورد استفاده در سیستم تهویه مطبوع چه در بحث برج های خنک کننده و چه در بحث سرمایش و انتقال gpm  مورد استفاده هواساز ها و یا فن کویل ها از نوع سیرکولاتور بوده و یکی از  دلایل مهم کارآمدی یک سیستم تهویه مطبوع انتخاب صحیح پمپ های سیرکولاتور برج خنک کننده می باشد

در واقع پمپ های برج خنک کننده در خط مقدم سیستم تهویه مطبوع می باشند که  gpm  مورد نیاز یک چیلر را جهت تولید آب سرد برای گردش در سیستم فن کویل ها و هواساز ها فراهم می کند

 

 

پارمتر های مهم در انتخاب پمپ های سیرکولاتور برج خنک کن

 

  1. ظرفیت چیلر قرار گرفته درسیکل تبرید
  2. نوع کندانسور قرار گرفته بروی چیلر سیستم تبرید
  3. نوع چیلر از نظر تراکمی آب خنک یا جذبی

 

فرمول های محاسباتی مورد نیاز برای انتخاب پمپ سیرکولاتور برج خنک کن

 

 

محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور برج خنک کن

دبی پمپ برج خنک کننده بر حسب gpm  از فرمول های زیر به دست می آید ، بدین منظور کافیست ظرفیت برودتی چیلر را  برحسب تن تبرید در عدد ثابت 3 ضرب کنیم یا بار برودتی ساختمان را بر عدد 4000 تقسیم میکنیم

 

 

نکته :

با توجه به اینکه در چیلرهای جذبی مقدار حرارتی که به کندانسور افزوده می شود در حدود 20 تا 50 درصد بیشتر از چیلرهای تراکمی است پس باید همین مقدار به دبی پمپ برج خنک کننده اضافه گردد

 

 

 

برای چیلرهای جذبی  دو اثره با بخار ، دبی پمپ برج خنک کننده آبی  از فرمول زیر محاسبه می شود

 

 

 

 

برای چیلرهای جذبی دو اثره با آبگرم ، دبی پمپ برج خنک کننده آبی  از فرمول زیر محاسبه می شود

 

 

 

برای چیلرهای جذبی شعله مستقیم  ، دبی پمپ برج خنک کننده آبی  از فرمول زیر محاسبه می شود

 

 

 

محاسبه هد  پمپ سیرکولاتور برج خنک کن :

 

هد پمپ سیرکولاتور برج خنک کننده همانند دیگر انواع پمپ های سیرکولاتور که در سیستم بسته نصب می شوند برا اساس طول مسیر لوله کشی صورت گرفته صورت می گیرد ، به عبارتی در این نوع پمپ ها نیز باید برا افت فشار اصطکاکی مسیر غلبه کنیم

 

 

 

 

راهنمای استفاده از فرمول 

 

 

 

عمکلرد و جانمایی صحیح پمپ برج خنک کنن در سیستم تهویه مطبوع

 

 

  1. در مورد جانمایی و نصب صحیح پمپ های برج خنک کننده در مدار سیستم تهویه مطبوع باید این نکته را به خاطر بسپارید که پمپ برج خنک کننده دبی خروجی از برج خنک کننده را به کندانسور آبی چیلر تراکمی می رساند ، در واقع این پمپ دو تجیهز برج خنک کننده و کندانسور چیلر را سیرکوله میکند
  2. از نکته بالا می توان دریافت که پمپ برج خنک کننده ، کندانسور چیلر تراکمی را تحت فشار دبی خود قرار می دهد ، به عبارت دیگر این پمپ در مسیر برگشت به چیلر قرار می گیرد
  3. به هیچ عنوان نباید پمپ سیرکولاتور برج  خنک کننده در مسیر رفت به برج خنک کننده قرار گیرد ، به عبارتی نباید پمپ ، برج خنک کننده را تحت فشار قرار دهد
  4. اجرای مدار بای پاس در مسیر رفت با استفاده از شیر سه راه موتوری برای مواقعی که دمای  آب وردی به برج خنک کننده از مقدار معینی پایین نیامده است و یا به زبان ساده تر ، برج خنک کننده نیازی به دبی آب از سمت کندانسور ندارد ،این مدار بای پاس اب خروجی از کندانسور را به مسیر برگشت  انتقال داده و با استفاده ازپمپ (پمپ برج خنک کننده ) که دراین مسیر قرار گرفته است ،دو باره به کندانسور بازگشت می دهد