مقالات, وبلاگ

طراحی سیستم تهویه و تخلیه هوای پارکینگ

سیستم تهویه و تخلیه هوای پارکینگ

طراحی سیستم تهویه پارکینگ یا همان سیستم اگزاست و تخلیه محصولات احتراق خودرو های داخل آن به دلیل تجمع آن و بالا رفتن مقدار NOX در محوطه پارکینگ . سمی شدن هوای درون آن مسئله ای بسیار مهم میباشد که با طراحی سیستم تخلیه و یا اگزاست و همچین ورود هوای تازه به محل  پارکینگ به تهویه آن خواهیم رسید. در این مقاله به طراحی انواع سیستم های تهویه و اگزاست پارکینگ های مسکونی یا پارکینگ های مشترک خواهیم پرداخت و روش های معمول و مندسی آن که امروزه به در حال طراحی و اجرا می باشد را هم از نظر فنی و از نظر اقتصادی بررسی خواهیم کرد.

 

اصول و روابط طراحی سیستم اگزاست و تهویه مطبوع پارکینگ

 

 1. پارکینگ های مشترک  ساختمانهای مسکونی و تجاری باید دارای فشار منفی باشد ، یعنی اینکه مقدار هوای اگزاشت شده بیشتر از مقدار های تازه وروردی به محل پارکینگ باشد تا بتوانیم محصولات احتراق ناشی از خوردوهای داخل آن راه به بیرون هدایت کنیم
 2. طراحی سیستم تخلیه اگزاست پارکینگ برا ساس مقدار حداقل دبی تخلیه صورت می گیرد ، لذا در صورت تشخیص طراح و محل عبور هوای اگزاست شده میتواند از مقدار حداقل نیز فرار تر رود.
 3. مقدار حجم محصولات احتراق تولیدی توسط خوردوهای داخل پارکینگ به عنوان پایه طراحی و مقدار دبی تخلیه به عنوان گام اول طراحی تلقی می شود

 

محاسبه پارمتر های مورد نیاز طراحی سیستم اگزاست و تهویه مطبوع پارکینگ

 1.  محاسبه مقدار حجم محصولات  احتراق در موتور های  4 زمانه از روش زیر به دست می آید و این دبی همان هوای مورد نیاز جه احتراق خودروها می باشد

 1. نکته مهم  همین  مقدار هوا با کمی سوخت حدود 15/1 و با دمایی خیلی زیاد حدود 400 درجه به محیط منتقل می شود ، طبیعتا حجم گازهای خروجی حدود دو برابر حجم هوای احتراق خواهد شد.
 2. حداقل دبی فن تخلیه پارکینگ مشترک 1.5 فوت مکعب بر دقیقه بر فوت مربع یا 1.5 لیتر بر ثانیه بر متر مربع سطح پارکینگ بایستی باشد

روش های طراحی سیستم تهویه و اگزاست پارکینگ

الف- سیستم تخلیه  و تهویه بدون کانال

 1. دراین روش که بعنوان روش های نوین تهویه پارکینگ امروزه مورد استفاده قرار میگرد تخلیه و تامین هوای تازه از طریق جت های فن های پارکینگی صورت میگرد که تا علاوه بر حذف کانال کشی و هزینه طراحی و اجرای آن ، عمل تخلیه و تهویه پارکینگ را با دقت واقع گرایانه تری انجام داده و صرفه جویی 80 درصدی در مصرف برق را به ارمغان می آورد
 2. تخلیه هوای پارکینگ در این روش به دلیل حذف کانال ، فضای پارکینگ برای دیگر تجهیزات باز شده و میتواند این امکان را درکل فراهم کند که در سطح و همچنین در طبقات ، خوردی بیشتری از فضا استفاده نماید ، همچنین هزینه های جانبی مانند سقف کاذب و… حذف و تغییر محسوسی در روند اجرای پروژه ایجاد گردد.

اجزای سیستم تهویه و تخلیه هوای پارکینگ بدون کانال شامل :

 1. جت فن
 2. فن های تامین هوای تازه
 3. فن های تخلیه هوای پارکینگ    

جت فن

نوعی فن می باشد که مهمترین وظیفه آن جابه جایی و رساندن هوا به محل های مورد نظر و فضاهای مرده پارکینگ می باشد ، در واقع جت فن وسیله ای که که ایجاد جریان هارمونیک  هوا ، مقداری هوای تازه تزریق به داخل پارکینگ که توسط فن های آکسیال ( که جلوتر به آن خواهیم پرداخت ) را به زاویای و نتقاط مختلف پارکینگ می رساند تا درنهایت هوای آلوده منو اکسید کربن به وسیله فن های تخلیه دود که بنام فن های تخلیه نامیده می شود به خارج از پارکینگ هدایت و تخلیه شود

محاسبه ظرفیت جت فن های تهویه پارکینگ

جت های فن مورد استفاده در سیستم تهویه پارکینگ در 28 مدل با مشخصات زیر طراحی و ساخته می شوند

 1. جت فن های کسیال یک طرفه سایزهای 400, 355 و 315  میلی متر به صورت تک دور یا دو دور مناسب برای هوای معمولی تا 55 درجه سانتیگراد و یا مناسب برای هوای داغ تا 300 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت
 2. جت فن های کسیال دو  طرفه سایزهای 400, 355 و 315  میلی متر به صورت تک دور یا دو دور مناسب برای هوای معمولی تا 55 درجه سانتیگراد و یا مناسب برای هوای داغ تا 300 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت
 3. جت فن های سانتریفوژ در سایز های 85 و 50 به صورت تک دور یا دو دور (6p-4p) , و یا (4p, 8p)  مناسب برای هوای معمولی تا 55 درجه سانتیگراد و یا مناسب برای هوای داغ تا 300 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت
 4. جت فن های آکسیال به صورت مکش از پشت و پرتاب از جلو می باشند این فن ها دارای 2 صداگیر به صورت استانداد در عقب و جلو می باشند
 5. جت فن های سانتریفوژ به صورت مکش از پایین  و پرتاب از جلو می باشند این فن ها به دلیل صدای تولید شده نیاز به صداگیر ندارند.

 

لازم به ذکر است که با توجه به نقشه پارکینگ و با توجه به استانداد طراحی محدودیت های طراحی سیستم تهویه ، هرکدام ازین 28 مدل جت فن استفاده می شوند

 

فن های تامین هوای تازه

فن های تامین هوای تازه در این سیستم از نوع فن آکسیال فشار متوسط تا 1000 پاسکل انتخاب می گردند ، این نوع فن های هوای تازه هر طبقه از پارکینگ را به طور جداگنه با توجه به تعداد ماشین های طبقه تامین می نمایند محل قرار گیری یا جانمایی  این فن ، در هر طبقه  در محل باز شو هوای تازه

 یا شافت  ورودی می باشند ، فن های هوای تازه پارکینگ ها می تواند بسته به نوع طراحی تک دور یا دو دور و حتی مجهز به اینورتر باشد ،ولی چون باید هوای آزاد در تماس هستند fire rated نبوده و حداکثر تا دمای 55 درجه ساانتیگراد تحمل می کنند

 

 محاسبه ظرفیت فن های تامین هوای تازه

طبق مبحث 14 مقررات ملی میزان هوای تازه مورد نیاز توصیه شده در صورت تخلیه مکانیکی یا اجباری  پارکینگ مشترک 1.5 فوت مکعب بر دقیقه بر فوت مربع یا 1.5 لیتر بر ثانیه بر متر مربع سطح پارکینگ بایستی باشد

 

فن های تخلیه هوای پارکینگ    

فن های تخلیه هوای پارکینگ از نوع فن های آکسیال  با فشار متوسط تا 1000 پاسکل انتخاب می گردند این فن ها با ایجاد فشار منفی هوای آلوده به CO  هر طبقه از پارکینگ را مکش و ا طریق شافت مخصوص اختصاا داده شده به تخلیه هو به بیرون هدیات میکند لازم به ذکیر می باشد این شافت تخلیه هوای پارکینگ باید کاملا ایزوله بوده که به طوریکه هوای تخلیه شده امکان ورود به داخل ساختمان  را به  نداشته باشد این امر به دلیل به دلیل احتمال وقع آتش سوزی احتمالی در پارکینگ لحاظ  می گردد ، ازین رو ، فن های تخلیه هوای پارکینگ باید مقاوم در برابر آتش یا FIRE RATED بوده و قابلیت دما هو تا 300 یا 400 و یاحتی 600 درجه سانتیگراد به میزان دو ساعت باشد بسته به نوع طراحی فن می تواند تک دور یا دو دور و یا مجیهز به اینورتر باشد

 

محاسبه ظرفیت فن های تخلیه هوای پارکینگ    

حداقل دبی فن تخلیه پارکینگ مشترک 1.5 فوت مکعب بر دقیقه بر فوت مربع یا 1.5 لیتر بر ثانیه بر متر مربع سطح پارکینگ بایستی باشد این مقدار با میزان هوای تازه ورودی توصیه شده به فضا برابر است  و لی ب دلیل ایجاد فشار فشار منفی معمولا ظرفیت فن تخلیه را معمو.ا بیشتر از فن هوای تازه می گیرند.

 

 

ب – سیستم تخلیه  و تهویه با کانال

رویکرد طراحی سیستم تهویه و تخلیه با کانال همانند دیگر  سیستمهای تخلیه و اگزاست می باشد ، لازم به ذکر است به دلیل فشار منفی بودن محل پارگینگ طبیعی است مقدار دبی فن تخلیه یا اگزاست باید بیشتر از مقدار هوای تازه باشد ، ولی نکته مهم انیجاست که این مقئدار هوای تازه ،هوای مورد نیزا جهت احتراق خودور ها می باشد ، البته در بسیاری از پارکینگ ها این دبی لازم به صورت طبیعی و از طریق بازشو های به راحتی قابل تامین است ولی در پارکینگ های طبقاتی حتما باید این دبی محاسبه و سیستم فشار مثبتی برای آن طراحی و تامین گردد.

فن های مورد استفاده در سیستم تهویه  و تخلیه با کانال

به دلیل فشار منفی بودن این سیستم و اتصال به کانال ، از فن های سانتریفوژ حلرزونی جهت تخلیه این محصولات  احتراق  استفاده می شود که معمولا روی بام و یا فضای قرار میگرد که امکان وردو مجدد به دورن پارکینگ یا ساختمان را نداشته باشد