مقالات, وبلاگ

روش محاسبه پمپ منبع کویلی

روش محاسبه پمپ منبع کویلی

 

پمپ منبع کویلی یم پمپ سیرکولاتور خطی می باشد که برای سیرکوله و گردش آب درون کویل های مسی منبع کویل دار به کار می رود ف این پمپ خطی یکی دیگر از پمپ های سیرکولاتور مهم و پرکاربرد در سیستم های موتورخانه حرارت مرکزی می باشد به طوریک بعد از پمپ های سیرکولاتور شوفاژ و برگشت آبگرم مصرفی ، پمپ منبع کویلی اهمیت خاصی دارد ،

لزوم  کاربرد این پمپ  در موتورخانه های بزرگ و شرایطی که فاصله بین منبع کویل دار و دیگ آبگرم زیاد می باشد به منظور  کاهش افت دما در هنگام انتقال آب گرم  از دیگ آبگرم به منبع کویل دار از یک پمپ سیرکولاتور خطی برای افزایش راندمان تولید سیستم ابگرم مصرفی استفاده می شود

ویژگی و خصوصیات پمپ های خطی منبع کویلی

 

  1. پمپ های خطی که در مسیر رفت از دیگ به منبع کویل دار نصب می شوند دارای دو خصوصات مهم و منحصر به فرد می باشند
  2. اولا این پمپ دارای دبی بالا و هد کم می باشد زیرا تنها توقع از این پمپ جا به جایی دبی آبگرم در مدت زمان کوتاه است ، و دوما سایز لوله ان است معمولا از یک و یک چهارم شروع می شود
  3. این پمپ روی مسیر رفت از دیگ به سمت منبع کیولی نصب شده و در یک مسیر بسته به کار خود ادامه می دهد

 

محاسبه هد و دبی پمپ منبع کویلی

 

همانطور که در بالا گفته شد ، پمپ منابع کویلی یک پمپ سیرکولاتور می باشد، و همانند دیگر پمپ های سیرکولاتور خطی تابع بار حرارتی سیستم خود می باشند ، منظور از بار حرارتی سیستم در اینجا یعنی بار حرارتی آبگرم بهداشتی ، پس ابتدا باید میزان حرارت لازم برای گرمایش آبگرم بهداشتی یا کل واحد های مصرف رو به دست آرود

 

 

 5 مرحله محاسبه دبی پمپ منبع کویلی :

 

  1.  مشخص کردن تعداد واحد های مصرف (تعداد حمام ، سرویس ها و ……. )
  2. به دست آورن مقدار مصرف آبگرم برای هر واحد از روی جداول و به دنبال آن پیدان کردن کل میزان مصرف بر حسب GPH
  3. در نظر گرفتن ضربیب همزمانی از روی جدول های مربوطه برای محاسبه میزان مصرف واقعی آبگرم بهداشتی بر حسب GPH
  4. به دست آوردن بار حرارتی آبگرم مصرفی از روی GPH  به دست آمده در مرحله سوم با استفاده از فرمول زیر

 

 

  1. تقسیم مقدار کل بار حرارتی به دست امده از مرحله 5 ام به عدد ثابت 10000 برای محاسبه دبی پمپ منبع کویلی

 

محاسبه هد پمپ منبع کویلی

 

در مورد محاسبه هد پمپ منبع کویلی چون افت مسیر بین دیگ و منبع کویلی معمولا بسیار نا چیز است و تنها افت که ما باید حساب کنیم افت کویل های مسی منیع کویل دار است که باید تسوط شرکت سازنده از روی کاتالوگ برداشت شود دیگر افت چدانی در مسیر نیست ولی به طور کلی برای محاسبه افت یا هد پمپ منبع کویلی بای افت فشار های زیر را محاسبه کنیم