پکیج زمینی آذرخش شوفاژکار

پکیج زمینی آذرخش شوفاژکار:

 1. موتور خانه ای کامپکت شده
 2. دیگ چدنی سوپر 300
 3. پمپ خطی گراندفوس UP 32-60
 4. مجهز به مخزن کویل دار 160 لیتری
 5. منبع انبساط 8 لیتری
 

پکیج زمینی شوفاژکار p6

پکیج زمینی شوفاژکار p6

 • قابل نصب در کمتر از دو  متر
 • فضای قابل گرملیش تا 240 متر
 • قابلیت نصب به داکت اسپیلت
 • شیر کنترل گاز : SIT 843  ایتالیا
 • پمپ سیرکولاتور : UPS 25-60 گراندفوس
 • مبدل حرارتی صفحه ای
 • منبع انبساط بسته: 8 لیتری زیلمت ایتالیا
 

پکیج زمینی شوفاژکار گازسوز مبدل دار p4

۴۰,۹۸۴,۰۰۰ ریال

پکیج زمینی شوفاژکار گازسوز مبدل دار p4

 • قابل نصب در کمتر از دو  متر
 • فضای قابل گرملیش تا 160 متر
 • قابلیت نصب به داکت اسپیلت
 • شیر کنترل گاز : SIT 843  ایتالیا
 • پمپ سیرکولاتور : UPS 25-60 گراندفوس
 • مبدل حرارتی صفحه ای
 • منبع انبساط بسته: 8 لیتری زیلمت ایتالیا
 

پکیج زمینی گازی شوفاژکار مبدل دار P 5

۴۳,۲۷۳,۰۰۰ ریال

پکیج زمینی گازی شوفاژکار مبدل دار P 5

 • قابل نصب در کمتر از دو  متر
 • فضای قابل گرملیش تا 240 متر
 • قابلیت نصب به داکت اسپیلت
 • شیر کنترل گاز : SIT 843  ایتالیا
 • پمپ سیرکولاتور : UPS 25-60 گراندفوس
 • مبدل حرارتی صفحه ای
 • منبع انبساط بسته: 8 لیتری زیلمت ایتالیا
 

پکیج زمینی گازی شوفاژکار مخزن دار P 5

۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج زمینی گازی شوفاژکار مخزن دار P 5

 • فضای قابل گرملیش تا 240 متر
 • قابلیت نصب به داکت اسپیل
 • کوره : از دیگ های چدنی یکپارچه
 • شیر کنترل گاز : SIT 843  ایتالیا
 • پمپ سیرکولاتور : UPS 25-60 گراندفوس
 • منبع انبساط بسته: 8 لیتری زیلمت ایتالیا
 

پکیج زمینی مخزن دار شوفاژکار گازسوز

۴۴,۴۷۲,۰۰۰ ریال

پکیج زمینی مخزن دار شوفاژکار گازسوز

 • قابل نصب در کمتر از دو  متر
 • فضای قابل گرملیش تا 240 متر
 • قابلیت نصب به داکت اسپیلت
 • مشعل گازی : از نوع برنر اتمسفریک می باشد.
 • کوره : از دیگ های چدنی یکپارچه
 • شیر کنترل گاز : SIT 843  ایتالیا
 • پمپ سیرکولاتور : UPS 25-60 گراندفوس
 • مخزن ذخیره  از نوع کویلی 30 لیتری
 • ترموستات های جداری و مستغرق چوال ایتالیا
 • فولو سویچ کنترل فشار ایتالیا
 • منبع انبساط بسته: 8 لیتری زیلمت ایتالیا