پکیج زمینی آلزان سری SGM

  • SGM 50 =25,570,000ریال
  • SGM 70 = 28,800,000 ریال
  • SGM 100 = 39,850,000 ریال

[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]

پکیج زمینی آلزان گازسوز مدل SGM

۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
  • SGM 40 =23,750,000 ریال
  • SGM 42 = 24,750,000 ریال
  • SGM 45 = 26,350,000 ریال

[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]

پکیج زمینی مخزن دار آلزان گازسوز مدل SGMT

۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
  • SMGT 35= دودکش از بالا = ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال
  • SMGT 35P = دودکش از پشت = ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
  • SMGT 35 = دودکش فن دار = ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال