نمایش دادن همه 3 نتیجه

یونیت هیتر برقی ۲۵۰ گرمسال

۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال
یونیت هیتر برقی ۲۵۰ گرمسال ظرفیت جرارتی : دستگاه ۶۰۰۰ کیلوکالری می باشد. حداکثر فضای قابل گرمایش ۶۵ مترمکعب مصرف

یونیت هیتر برقی ۵۲۰ گرمسال

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
یونیت هیتر برقی ۵۲۰ گرمسال ظرفیت جرارتی: دستگاه ۳۰۰۰۰ کیلوکالری می باشد. حداکثر فضای قابل گرمایش: ۵۰۰ مترمکعب مصرف برق:

یونیت هیتر برقی ۸۲۰ گرمسال

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
یونیت هیتر برقی ۸۲۰ گرمسال ظرفیت جرارتی: دستگاه ۳۰۰۰۰ کیلوکالری می باشد. حداکثر فضای قابل گرمایش: ۵۰۰ مترمکعب مصرف برق