جت هیتر گازسوز دو موتوره سری ۲

۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 1. مخصوص گلخانه ها  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش
 4. دو موتوره

[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]

جت هیتر موشکی گازسوز GE-100

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 1. مخصوص مرغداری و سالن صنعتی
 2. گازسوز
 3. بدون دودکش
 4. تک موتوره

جت هیتر موشکی گازی سری m نیرو تهویه البرز

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 1. مخصوص گارخانجات  و سالن صنعتی
 2. گازسوز
 3. بدون دودکش

[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]

جت هیتر موشکی گازی سری QG-125

۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش

[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]

جت هیتر موشکی گازی سری QG-65

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش

[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]

جت هیتر موشکی گازی سری QG-65

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش

[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]

جت هیتر موشکی گازی سری QG-95

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازی
 3. بدون دودکش

[su_label type="important"]به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵[/su_label]