جت هیتر برقی گرمسال

۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
جت هیتر برقی گرمسال ظرفیت جرارتی: دستگاه ۱۵۰۰۰ کیلوکالری می باشد. حداکثر فضای قابل گرمایش: ۳۰۰ مترمکعب مصرف برق ۴۰آمپر

جت هیتر برقی گرمسال GL 510

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جت هیتر برقی گرمسال GL 510 ظرفیت جرارتی: دستگاه ۳۰۰۰۰ کیلوکالری می باشد. حداکثر فضای قابل گرمایش: ۵۰۰ مترمکعب مصرف