منبع انبساط باز

نمایش دادن همه 2 نتیجه

در این قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما میتوانید مشخصات فنی و قیمت انواع منبع انبساط باز را جهت استفاده در سیستم های موتورخانه و شوفاژ را جهت مقایسه و خرید ملاحظه فرمایید، کلیه منابع انبساط باز که توسط این شرکت عرضه میگردد دارای 5 سال ضمانت بدنه می باشد.

 راهنمای محاسبه و انتخاب انواع منبع انبساط باز

 1. منبع انبساط باز اصولا  از ورق گالوانیزه ساخته شده وبه هوای آزاد ارتباط داشته و به عبارتی فشار اعمال شده بر آن یک اتمسفر است.
 2. محل نصب منبع انبساط باز حداقل ۲ تا ۳ متر از اخرین مصرف کننده باید بالاتر باشد ولذا معمولا آن را بر روی پشت بام و خرپشته نصب می کنند.
 3. منبع انبساط باز به دلیل اینکه در کاهش مصرف انرژی نقش تعیین کننده ای دارد، توصیه میگردد از منابع انبساط عایق دار استفاده کنید.
 4. اگر منبع انبساط باز در ارتفاع معین و تعریف شده ای قرار نگیرد.فشار لازم را برای تخلیه هوای داخل آن تامین نمی کند.

  محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز

 1.  برای محاسبه سرانگشتی حجم منبع انبساط باز، قدرت حرارتی دیگ را که برحسب BTU/HR میباشد بر عدد ثابت ۶۴۰۰ تقسیم می کنیم
 2. عدد به دست امده ظرفیت منبع انبساط باز بر حسب گالن می باشد که با ضرب کردن در عدد ۳٫۷۸ حجم منبع انبساط برحسب لیتر بدست می آید.
 3. منبع انبساط باز که تنها برای موتور خانه های کوچک و با سیستم آبگرم قابل استفاده است ازآنجا که منبع انبساط باز در فضای باز و معمولا بروی پشت بام نصب می شوند،به دلیل تماس با هوا از جنس گالوانیزه بوده وبرای جلوگیری از اتلافات حرارتی آنرا عایق بندی می کنند.
 4. تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار شبکه توسط منبع انبساط از مهمترین وظایف منیع انبساط می باشد.

ملاحظات اجرایی منبع انبساط باز

 1. لوله رفت : این لوله از روی لوله رفت دیگ شروع شده و باید با کمترین پیچ وتاب به محل ورودی منبع انبساط  از برسد
 2. لوله برگشت: از روی اتصالی که بروری منبع انبساط باز وجود دارد با کمترین پیچ وتاب به محل موتور خانه هدایت می گردد
 3. لوله پرکن آب: آز انجا که برای پر کردن اولیه آب سیستم به حجم زیادی از آب احتیاج است ورودی آب شهری که بوسیله شیر قطع و وصلی به شناور و شیر دیگر بطور مستقیم به منبع انبساط باز  متصل میشود.
 4. لوله سرریز:یک لوله حداقل یک اینچ کوچک که بالاتر از تراز سطح آب و پایینتر از ورودی آب شهری به منبع انساط باز شروع شده و به موتور خانه هدایت می گردد، ازین لوله نیزجهت تخلیه آب منبع انبساط جهت تعویض و یا تعمیر منبع استفاده میشود.
 5. لوله ونت:برای خروج هوا منبع انبساط باز به بیرون استفاده می شود
 6. در مسیر لوله رفت از دیگ تا منبع انبساط باز نباید هیچ گونه شیر قطع و وصلی نصب گردد.
 7. اگرچه می توان منبع انبساط باز را بایک لوله به سیستم متصل نمود
 8. برای چرخش آبگرم در منبع انبساط و جلوگیری از یخ زدن آب در زمستان ، از دو لوله رفت و برگشت جهت نصب منبع انبساط باز به سیستم استفاده می شود.

  توضیحات تکمیلی در باره منبع انبساط باز

 1. از انجا که در سیستم نا معین فشار در سایر نقاط نیز نا مشخص می باشد با استفاده از منبع انبساط فشار شبکه در نقطه اتصال منبع مشخص شده سیستم نیز معین خواهد شد.
 2.   به استناد این مطلب در هرنوع سیستم لوله کشی به صورت بسته تحت هیچ شرایطی نباید بیش از یک منبع انبساط نصب کرد
 3. زیرا دراین صورت شرایط مرزی سیستم بیش از اندازه بوده و جریان سیال در شبکه قابل پیش بینی نخواهد بود.
 4.  ولی به صورت کلی خاطر نشان می گردد که استفاده از منبع انبساط علاوه بر کنترل فشار سیستم،برای پر کردن آب دیگ و تغیر حجم آب سیستم نیز استفاده می شود.
نمایش بیشتر