منبع کویلی ایستاده 3000 لیتری

۵۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
  • 5 سال ضمانت بدنه
  • ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم ایرانی
  • سطح حرارتی 83 فوت
  • مناسب برای استفاده 35 واحد مسکونی
  • فشار کاری 4 بار
 

منبع کویلی ایستاده 500 لیتری

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • 5 سال ضمانت بدنه
  • ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم ایرانی
  • سطح حرارتی 15 فوت
  • مناسب برای استفاده 5 واحد مسکونی
  • فشار کاری 4 بار