مبدل حرارتی پوسته لوله

نمایش یک نتیجه

مبدل حرارتی پوسته لوله

اصولا مبدل های حرارتی پوسته لوله بیشتر در مصاف صعنتی و استخری کاربرد دارند ، که از آنها اصولا برای خنک کاری و گرم کردن سیال مورد نطر استفاده میشود ، برای انتخاب مبدل حرارتی پوسته لوله با توجه به نوع کاربری جنس پوسته و لوله مبدل حرارتی نیز انتخاب میشود.

راهنمای انتخاب مبدل حرارتی پوسته لوله:

  • ضریب انتقال حرارت کلی مبدل های آب به آب 5.7 kw/m²k می باشد.
  • درصورت استفاده صیحح عمر مبدل حرارتی پوسته لوله درحدود 24 برآورد شده است
  • برای محاسبه ظرفیت مبدل حرارتی حتما باید دبی های و دمای خروجی سال گرم کننده و یا گرم شونده را داشته باشم
  • اصولا انتخاب مبدل حرارتی توسط نرم افزار شرکت های تولیید کننده محاسبه و انتخاب میگرد.
  • درصورت استفاده صیحح عمر مبدل حرارتی پوسته لوله درحدود 24 برآورد شده است
  • برای محاسبه ظرفیت مبدل حرارتی حتما باید دبی های و دمای خروجی سال گرم کننده و یا گرم شونده را داشته باشم
  • اصولا انتخاب مبدل حرارتی توسط نرم افزار شرکت های تولیید کننده محاسبه و انتخاب میگرد.

نکات بسیار مهم در انتخاب مبدل حرارتی پوسته لوله

  • اگر از مبدل حرارتی برای خنک کردن روغن های هیدرولیک استفاده میشود به دلیل ویسکوزیته بالا روغن باید در پوسته جریان یابد
  • اگر از مبدل حرارتی بریا خنک کرد آب استفاده میشود آب شهری در پوسته و و آب سیرکوله شونده به دلیل عدم سختی در لوله جریان یابد.
  • برای انتخاب صیحح انواع مبدل حرارتی با کارشناسان تراز انرژی تماس حاصل فرمایید.
نمایش بیشتر