پاکمن

شرکت مهندسی تراز انرژی مطنا به عنوان عاملیت فروش انواع انواع دیگ فولادی , دیگ آبگرم فولادی ، دیگ بخار ، دیگ روغن داغ و دیگ بخار ایستاده محصول شرکت های پاکمن،  می باشد.

انواع دیگ فولادی این شرکت مطابق با استاندارد ملی ISIRI7911 و در نهایت صدور پلاک و گواهی کنترل کیفی استاندارد را دارد