دیگ آبگرم فولادی ۲ پاس شعله برگشتی استاندارد ۳ بار

 • ۲پاس واقعی
 • ۶ بار و ۸ بار
 • دارای پلاک استاندارد

[su_label type="important"]آخرین بروز رسانی :۹۴/۰۶[/su_label]

دیگ آبگرم فولادی ساحل صنعت مدل پاس

دیگ آبگرم فولادی ساحل صنعت مدل پاس دیگ آبگرم فولادی  از نوع شعله برگشتی دو پاس می باشد. قیمت های

دیگ آبگرم فولادی شعله برگشتی سوپر ساحل صنعت

دیگ آبگرم فولادی شعله برگشتی سوپر ساحل صنعت

 • ۲پاس واقعی
 • ۶ بار و ۸ بار
 • دارای پلاک استاندارد

دیگ فولادی 120000 کیلوکالری ساحل صنعت

۱۷,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • مناسب برای گرمایش تا 620 متر مربع
 • گرمایش آب استخر تا 100 متر مربع
 • ورق گالوانیزه رنگی 5 میل
 • لولهای داخلی مانیسمان بدون درز رده 40
 • نصف قیمت دیگ های چدنی در ظرفیت مساوی

دیگ فولادی آبگرم 102000 کیلوکالری ساحل صنعت

۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مناسب برای گرمایش تا 560 متر مربع
 • گرمایش آب استخر تا 85 متر مربع
 • ورق گالوانیزه رنگی 5 میل
 • لولهای داخلی مانیسمان بدون درز رده 40
 • نصف قیمت دیگ های چدنی در ظرفیت مساوی

دیگ فولادی آبگرم 150000 کیلوکالری ساحل صنعت

 • مناسب برای گرمایش تا 400 متر مربع
 • گرمایش آب استخر تا 60 متر مربع
 • ورق گالوانیزه رنگی 5 میل
 • لولهای داخلی مانیسمان بدون درز رده 40

دیگ فولادی آبگرم 72000 کیلوکالری ساحل صنعت

۱۰,۲۷۸,۰۰۰ ریال
دیگ فولادی آبگرم 72000 کیلوکالری ساحل صنعت توضیحات عمومی دیگ فولادی آبگرم 72000 کیلوکالری ساحل صنعت دیگ فولادی آبگرم  72000

دیگ فولادی آبگرم 82000 کیلوکالری ساحل صنعت

۱۱,۲۴۶,۰۰۰ ریال
 • مناسب برای گرمایش تا 460 متر مربع
 • گرمایش آب استخر تا 70 متر مربع
 • ورق گالوانیزه رنگی 5 میل
 • لولهای داخلی مانیسمان بدون درز رده 40
 • نصف قیمت دیگ های چدنی در ظرفیت مساوی

دیگ فولادی آبگرم 92000 کیلوکالری ساحل صنعت

۱۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • مناسب برای گرمایش تا 500 متر مربع
 • گرمایش آب استخر تا 80 متر مربع
 • ورق گالوانیزه رنگی 5 میل
 • لولهای داخلی مانیسمان بدون درز رده 40
 • نصف قیمت دیگ های چدنی در ظرفیت مساوی

دیگ فولادی آبگرم سوپر ۳ پاس ساحل صنعت

 • ۳ پاس واقعی
 • ۶ بار فشار کاری
 • دارای پلاک استاندارد

[su_label type="important"]آخرین بروز رسانی :۹۴/۰۶[/su_label]