ترموستات آنتی فریز جانسون کنترل A19 ACA – 28C

ترموستات آنتی فریز جانسون کنترل A19 ACA - 25C

  • دقت بالا در عملکرد
  • قابل تنظیم روی دما مورد نظر
  • رنج دما بالا
  • مناسب برای چیلر ، هوساز و سرد خانه
  • دوام و طول عمر بالا

ترموستات آنتی فریز جانسون کنترل A19 ACA – 28C

ترموستات آنتی فریز جانسون کنترل A19 ACA - 25C

  • دقت بالا در عملکرد
  • قابل تنظیم روی دما مورد نظر
  • رنج دما بالا
  • مناسب برای چیلر ، هوساز و سرد خانه
  • دوام و طول عمر بالا