تجهیزات سونا

نمایش 1–20 از 27 نتیجه

شرکت مهندسی تراز انرژی مطنا به عنوان عاملیت فروش تخصصی انواع تجهیزات سونا  در انواع سونا خشک و سونا بخار برای مجموعه  ورزشی و خانگی می باشد در ظرفیت های مختلف می باشد.

تجهیزات مهم سونا عبارت است از :

  • هیتر برقی سونا : برای سونا خشک
  • یگ بخار : برای سونا بخار در انواع گازی و برقی قابل تحویل است
  • تابلو کنترل هبتر و دبگ بخار

اصولا انتخاب و طراحی تجهیزات سونا از جمله جمله موضوعات مهم و نکته دار در صنعت تاسیسات می باشد که این شرکت در زمینه طراحی انواع سونا خشک و سونا بخار دارای گواهینامه رسمی می باشد.

 

مقادیر طراحی و انتخاب تجیهزات سونا

  • حداقل حجم اتاقک سونا 2.1 متر است
  • سونا بخار معولا با دیگ های برقی بخار طراحی میشوند
  • ظرفیت دستگاه سونا مانند هیتر برقی یا دیگ بخار با حجم اتاقک سونا قابل محاسبه میباشد
  • جدول هایی توسط شرکت های سازنده برای محاسبه ظرفیت هر دستگاه ارائه شده است
  • اتاقک سونا بخار باید مجهز به کفشور باشد

 

نمایش بیشتر