پمپ جکوزی 10 اسب بهار الکتروژن سری BCM

 1. کوپله شده با دینام موتوژن تبریز
 2. مناسب برای جکوزی های 5نفره
 3. حداکثر آبدهی برای 10 نازل جکوزی
 4. الکتروموتور 3 اسب 2900 دور
 5. برق مصرفی سه فاز  و مناسب برای جکوزی خانگی و مجموعه ورزشی
 6. جنس پروانه در صورت سفارش از استیل 316
 7. قیمت مناسب و تحویل فوری

پمپ جکوزی 7/5 اسب بهار الکتروژن مدل BCM

 1. کوپله شده با دینام موتوژن تبریز
 2. مناسب برای جکوزی های 4 نفره
 3. حداکثر آبدهی برای 8 نازل جکوزی
 4. الکتروموتور 3 اسب 2900 دور
 5. برق مصرفی سه و مناسب برای جکوزی خانگیو مجموعه ورزشی
 6. جنس پروانه در صورت سفارش از استیل 316
 7. قیمت مناسب و تحویل فوری

پمپ جکوزی بهار پمپ 3 اسب موتوژن

 1. کوپله شده با دینام موتوژن تبریز
 2. مناسب برای جکوزی های دو نفره
 3. حداکثر آبدهی برای 4 نازل جکوزی
 4. الکتروموتور 3 اسب 2900 دور
 5. برق مصرفی تکفاز و مناسب برای جکوزی خانگی
 6. جنس پروانه در صورت سفارش از استیل 316
 7. قیمت مناسب و تحویل فوری

پمپ جکوزی بهار پمپ 5/5 اسب موتوژن

 1. کوپله شده با دینام موتوژن تبریز
 2. مناسب برای جکوزی های 3 نفره
 3. حداکثر آبدهی برای 6 نازل جکوزی
 4. الکتروموتور 3 اسب 2900 دور
 5. برق مصرفی سه و مناسب برای جکوزی خانگیو مجموعه ورزشی
 6. جنس پروانه در صورت سفارش از استیل 316
 7. قیمت مناسب و تحویل فوری

پمپ جکوزی بهار موتوژن 10 اسب

 1. کوپله شده با دینام موتوژن تبریز
 2. مناسب برای جکوزی های 5نفره
 3. حداکثر آبدهی برای 10 نازل جکوزی
 4. الکتروموتور 3 اسب 2900 دور
 5. برق مصرفی سه فاز  و مناسب برای جکوزی خانگی و مجموعه ورزشی
 6. جنس پروانه در صورت سفارش از استیل 316
 7. قیمت مناسب و تحویل فوری

پمپ جکوزی بهار موتوژن 7/5 اسب

 1. کوپله شده با دینام موتوژن تبریز
 2. مناسب برای جکوزی های 4 نفره
 3. حداکثر آبدهی برای 8 نازل جکوزی
 4. الکتروموتور 3 اسب 2900 دور
 5. برق مصرفی سه فاز  و مناسب برای جکوزی خانگی و مجموعه ورزشی
 6. جنس پروانه در صورت سفارش از استیل 316
 7. قیمت مناسب و تحویل فوری