مبدل حرارتی استیل flexinox ظرفیت 72 فوت

 1. قیمت فوق العاده مناسب و تحویل فوری
 2. از جنس استیل 316 L می باشند
 3. ساخت کمپانی فلکسینوکس اسپانیا
 4. مقاوم در برابر خوردگی و ترکیبات شیمایی استخر
 5. ّحداکثر ظرفیت 125 متر مکعب
 6. ارسال به شهرستان ها با کمترین قیمت
 

مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس 27فوت

 1. قیمت فوق العاده مناسب و تحویل فوری
 2. از جنس استیل 316 L می باشند
 3. ساخت کمپانی فلکسینوکس اسپانیا
 4. مقاوم در برابر خوردگی و ترکیبات شیمایی استخر
 5. ّحداکثر ظرفیت 80 متر مکعب
 6. ارسال به شهرستان ها با کمترین قیمت
 

مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس 36فوت

 1. قیمت فوق العاده مناسب و تحویل فوری
 2. از جنس استیل 316 L می باشند
 3. ساخت کمپانی فلکسینوکس اسپانیا
 4. مقاوم در برابر خوردگی و ترکیبات شیمایی استخر
 5. ّحداکثر ظرفیت 80 متر مکعب
 6. ارسال به شهرستان ها با کمترین قیمت
 

مبدل حرارتی استیل فلکسینوکس 54فوت120 KW

 1. قیمت فوق العاده مناسب و تحویل فوری
 2. از جنس استیل 316 L می باشند
 3. ساخت کمپانی فلکسینوکس اسپانیا
 4. مقاوم در برابر خوردگی و ترکیبات شیمایی استخر
 5. ّحداکثر ظرفیت 100 متر مکعب
 6. ارسال به شهرستان ها با کمترین قیمت