اسکیمر استخر

نمایش دادن همه 6 نتیجه

اسکیمر استخر  

توضیحات عمومی در مورد ساختار اسکیمر

اصولا کاربرد این نوع تخلیه آب سطحی در استخر های کوچک و خانگی کاربرد دارد که از وسیله ای بنام اسکیمر استفاده می کنند.اسکیمر سرریزی خود تنطیم میباشد که در صورت افزایش سطح آب نیروی فشار هیدرو استاتیک آب بروی نیروی فنر غلبه میکند و دریچه را پایین می آورد تا آب استخر خالی شود.اسکیمرها به عنوان ابندایی ترین و ساده ترین روشی است که برای تخلیه آبهای آلوده سطحی در استخرهای معمولا کوچک و خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.اسکیمرها به عنوان ابندایی ترین و ساده ترین روشی است که برای تخلیه آبهای آلوده سطحی در استخرهای معمولا کوچک و خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایای استفاده از اسکیمر استخر :

  1. تخلیه آبهای سطحی
  2. جلوگیری از ورود آشغال و برگ به درون خط مکش پمپ
  3. کاهش بار فیلترها و بهبود عملکرد سیستم
  4. هزینه اجرای آن مکتر از روش گاتری و سریز است

محاسبه و تعداد اسکیمر استخر:

  • اصولا اسکیمر ها در بازار تاسیسات در دونوع کوچک و بزرگ عرضه می شوند.
  • اصولا باید در فواصل معین دور تا دور کاسه استخر قرار بگیرند به طور سر انگشتی برای هر 25 متر مربع از سطح کاسه استخر یک عدد اسکیمر کوچک و برای هر 50 متر مربع  از سطح از اسکیمر بزرگ استفاده میشود
  • اصولا برای استخر های خانگی از اسکمیر کوچک بیشتر استفاده میشود که همان اشغال گیر و حرزه گیر می نامند.
  • امروزه اکثر اسکیمر ها از جنس پلیمر و به صورت یکپارچه میباشددر حالیکه در بسیاری از استخر های قدیمی از اسکیمر های بتنی متصل به سازه استخر استفاده می شده است.
نمایش بیشتر