مقالات, وبلاگ

10 تجهیز مهم در چیلر های تراکمی

 

کمپرسور

 

کمپرسور ه در چیلر های تراکمی و سیکل های تبرید تراکمی نقش متراکم کننده را دارد  ،کمپرسور در سیکل تبرید تراکمی بعد از اوپراتور قرار گرفه و پذیرای گاز های خروجی از اوپراتور می باشند، چون گاز های خروجی از اوپراتور دارای دمای پایین و بسیار سرد می باشند ،نمی توان آن را مستقیما به درون کندانسور جهت تقطر گاز فرستاد ، لذا با استفاده از کمپرسور مبرد گازی شکل را متراکم کرده و دمای آن را بالا می بریم و سپس برای انتقال حرارت بهتر آن را وارد کندانسور میکنیم

 

کندانسور

 

از خانواده مبدل های حرارتی پوسته لوله بوده می باشد که یک نوع مبدل حرارتی گاز به آب میباشد  و آب جهت تقطیر گاز مبرد دریافتی از کمپرسور را از برج خنک کننده بالا ی سر خود میگیرد ، در کندانسور های هوا خنک هر دو سیال خنک کننده و خنک شوننده هوا می باشد  در واقع وظیفه کندانسور خنک کردن و تقطیر کردن گاز مبرد میباشد خروجی از کندانسور به صورت مایع و تکفاز می باشد

 

اواپراتور :

درواقع قلب یک سیستم تبردی تراکمی اوپراتور آن میباشد ،جاهایی فرایند اصلی خنک کاری و عملیات مهم تبرید روی مبرد در آن صورت می گیرد ، اگرچه در چیلر های تراکمی کمپرسور گرانتر از اوپراتور می باشد ولی قلب تپنده چیلر های تراکمی اوپراتور آن میباشند ، این تجهیز از خوانوادهای مبدل های حرارتی پوسته لوله میباشد مبرد مایع در اواپراتور با گرفتن حرارت آب (هوا یا هر سیال دیگر ) تبخیره شده و و جوشش مبرد شده و باعث خنک شدن آب می شود این فرایند تبخیر یک فرایند دما و فشار ثابت است.

 

رسیور

واحد دریافت کننده یا رسیور از جزا مهم سیکل تبرید تراکمی میباشد ،  به ویژه سیستم هایی که مبرد داخل لوله های کندانسور جریان دارد  و امکان اینکه مقداری از مبرد تقطیر نشود وجود دارد ، این بخار در شیر انبساط فشارش کاهش می یابد ولی دمایش تغییر نمی کند ، بنابراین برای جلوگیری از موضوع بعد از کندانسور و قبل از شیر انبساط از یک وسیله ای بنام رسیور استفاده می کنند که وظیفه آن برگشت بخارات کندانس نشده مبرد به مکش کمپرسوری می باشد

درایر یا خشک کن 

 

درایر یا خشک کن به منظور رطوبت آب داخل مبرد به کار می رود  ، رطوبتی که در شیر انبساط به دلیل کاهش فشار ناگهانی مبرد منجر به یخ زدن و مسدود شدن مسیر جریان سیال می شود جهت جلوگیری ازین موضوع از یک فیلتر داریر بعد از کندانسور نصب میکنند تا  رطوبت جزئی سیستم را جذب کند

 

شیر برقی چیلر تراکمی

 

زمانیکه کمپرسور چیلر خاموش است ،مایع مبرد خروجی از کندانسور به اوپراتور وارد می شود ، و چون امکان جوشش و تبخیر آن وجود ندارد ،زمانیکه که کمپرسور روشن می شود امکان ورورد این مایع به داخل کمپرسور زیاد است ، و این ورورد مایع باعث آسیب رساند به کمپرسور می شود  بدین منظور از یک شیر برقی در مسیر مبرد  بین کندانسور و شیر انبساط نصب میکنند تا هنگام خاموشی سیستم ابتدا این شیر بسته شود

 

شیر انبساط  

 

کار شیر انبساط در چیلرهای تراکمی تقیل فشار مایع مبرد به منظور دست یابی دمای جوش پایین و کنترل مایع مبرد به منظور ظرفیت تبرید استفاده میشود

آکومولاتور

 

در سیستم های تبرید تراکمی ، اگر ظرفیت تبرید کاهش یابد ، احتمال اینکه بخشی از مایع مبرد در اوپراتور تبخیر نشده و متعاقب آن این مایع مبرد تبخیر نشده  توسط کمپرسور مکش می شود  و باعث آسیب رساند به آن می شود بسیار زیاد است . بنابر این یک مخزن  بعد از اوپراتور و قبل از کمپرسور نصب می کنند که وظیفه آن جمع آوری مایع مبرد و عدم اجازه عبور بخار مبرد به درون کمپرسور می باشد

 

کلید فشار پایین یا LPS

 

کلید فشار پایین یا LPS  که مخفف Low Pressure Switch می باشد  در قسمت مکش کمپرسور نصب می شود و هنگامیکه در ظرفیت های پایین فشار مبرد کم میشود این کلید به کمپرسور فرمان خاموش شدن می دهد ، و هنگامیکه فشار مکش کمپرسور افزایش یافت ، مجددا فرمان روشن شدن کمپرسور را می دهد ، در واقع کلید LPS   مانند یک کلید اتومات عمل میکندکه به فشار سیستم حساس هستند

 

کلید فشار پایین روغن Oil Pressure Switch

 

کلید فشار پایین روغن یا OPS  یک کلید فشاری از نوع کلید حد می باشد که در کمپرسور و در مسیر روغنکاری کمپرسور قرار میگرید ،و هنگامی که فشار روغن کمپرسور به هر دلیلی کاهش یافت فرمان خاموش شدن کمپرسور را می دهد ،و تا رفع حل مشکل اجازه استارت کمپرسور را نمی دهد  و کلید HPS  یعنی HIGH   Pressure Switchکلید حد فشار بالای روغن است یعنی اگر فشار در کمپرسور بنا به هردلیلی بالا رفت فرمان خاموشی را صادر میکند