مقالات, وبلاگ

منبع دوجداره ، منبع کویلی ، مبدل حرارتی

منبع دوجداره ، منبع کویلی ، مبدل حرارتی

منبع دو جداره ، منبع کویل دار ، مبدل حرارتی کدام یک؟

منبع دو جداره ، منبع کویل دار و مبدل حرارتی ، از انواع مبد های حرارتی تامین آبگرم بهداشتی هستند،منبع دوجداره تشکیل شده است یک استوانه درون هم قرار گفته که آبگرم کننده در پوسته بیرونی و آب گرم شونده در استوانه درونی جریان می یابد.

راندمان منبع دو جداره کم است و در صورت سوراخ شدن جوشکاری آن مشکل است.

اگر جداره دو منبع انبساط سوراخ شود و در حالیکه با چشم نمیتوان آن رادید چگونه میتوان فهمید؟

جواب اینکه در صورت سوراخ شدن جدار داخلی منبع دو جداره آبگرم شهری به داخل آب بهداشتی پس میزند ،و باعث منفی شدن فسار داخل سیستم شده ان را میتوان از لوله آلارم منبع انبساط باز فهمید که از بالا تا داخل متورخانه آمده درصورت جریان داشتن آب در لوله آلارم منبع دوجداره ، به این معنی است که جداره داخلی منبع دو جداره سوراخ شده است.

 

منبع دو جداره در ظرفیت های بالا به دلیل اینکه قطر منابع دو جداره زیاد میشود و لایه های بیرونی آب به دلیل افزاایش قطر منبع به خوبی گرم نیمشود، و باعث میشود که منبع دوجداره راندمان مورد نظر را نداشته باشد

اصولا این دسته منابع تا ظرفیت 1000 لیتر توصیه میشود.

 

منبع کویل دار یکی دیگر از مبدل های تامین آبگرم بهداشتی می باشد.منبع کویل دار تشکیل شده است از یک منبع و کویل های مسی می باشد که که گرم کردن آب شهری توسط کویل های درون منبع کویل دار صورت میگرید.

جزئیات اجرایی منبع کویل دار:

منبع کویل دار یک منبع تحت فشار است که اصولا یک خط از کلکتور رفت بوستر پمپ آبر سانی جهت تامین فشار مناسب آبگرم مصرفی به داخل منبع کویل دار وصل میشود.

در منابع کویل دار بزرگ برای افزایش راندمان منبع کویل دار یک پمپ سیرکولاتور خطی کوچک برای سیرکوله کردن و هم زدندآب درون منبع نصب میشود که به این پمپ خطی ، پمپ solution نام دارد.

روی خط برگشت کویل آبگرم منبع کویل دار اصولا از شیرهای سه را هه موتوری استفاده کنید( برای کاهش فشار و محفظت از کویل) در این نوع شیر ها دو جریان به شیر وارد شده و یک جریان از ان خارج می شود قویا توصیه می شود که این نوع شیر ها بر روی منابع دو جداره و کویل دار نصب شود و نصب آن روی مبدل حرارتی مجاز نیست.

 

 

 

بازگشت به لیست