مقالات, وبلاگ

محاسبه و انتخاب ظرفیت فن کویل

محاسبه و انتخاب ظرفیت فن کویل

فن کویل چیست ؟

فن کویل ها از جمله مبدل های حرارتی مورد استفاده در معمول درسیستم تهویه مطبوع می باشند که همانطور که زا نامشان پیداست از فن و کویل های مسی تشکیل شده است ، نقش فن در انواع فن کویل ها به عنوان عامل انتقال حرارت از نوع اجباری می باشند بدین ترتیب که آب حامل انرژی که تواند سرد یا گرم باشد از مولد موررد نظر (چیلر یا بویلر ) به درون کویل های فن کویل جریان به گردش در می آید و فن دستگاه نیز با گذراندن هوا از روی کویل هوای گرم یا سرد را به داخل فضای مورد نظر هدایت شود ، اصولا تقسیم بندی اصلی فن کویل ها براساس موقیعت نوع نصب در فضا صورت میگیرد ، که محبوترین فن کویل ها از نظر طراحان ، فن کویل سقفی توکار به دلیل عدم اشغال فضای مفید معماری و همچین فن کویل کاستی به همین دلیل می باشد ، نوع دیگر فن کویل ها که در پروژه های مسکونی و اداری نیز استفاده میشود فن کویل های زمینی می باشد که بعد از نوع سقفی جز پر استفاده ترین فن کویل ها هستند.

محاسبه و انتخاب ظرفیت فن کویل

محاسبات مورد نیاز فن کویل ها شامل دو قسمت مهم محاسبه GPM  سرمایش و CFM  مورد نیاز برای برداشتن بار موجود در فضا می باشد در واقع محاسبات GPM  و CFM  مورد نیاز برای طراحی و انتخاب انواع فن کویل اولین گام در طراحی سیستم تهویه مطبوع با چیلر فن کویل می باشد.در واقع برای محاسبه فن کویل به عنوان طراح  باید دو پارامتر ظرفیت هوادهی و همچنین ظرفیت حرارتی فن کویل را دردفترچه محاسبات درج نماییم ، انتخاب فن کویل از روی کاتالوگ در صورت محاسبه

روش های محاسبه و انتخاب فن کویل

محاسبه ظرفیت به دست آورن هوادهی یا همان cfm  فن کویل از دو روش محاسبه cfm  لازم برای برداشتن بار های موجود از طریق فرمول های محاسباتی و همچنینی روش دوم از محاسبه gpm  لازم برای سرمایش فضاهای مورد نظر که با داشتن gpm  با مراجعه به کاتالوگ شرکت سازنده فن کویل ظرفیت هوادهی متناسب با gpm  به دست آمده انتخاب می شود

روش اول

محاسبه CFM  مورد نیاز فن کویل

روند محاسبه CFM  در سیستم های سرمایش و گرمایش  با در دست داشتن بار برودتی فضا و با در نظر گرفتن دمای طرح داخل TR  و دمای طرح بیرون T sa برحسب فارینهایت با استفاده از فرمول زیر به دست می آید  

 

 

فرمول فوق به عنوان فرمول پایه برای محاسبه Cfm   فضاهای مورد نیاز می باشند که باتوجه به دمای TR  و Tsa  cfm  سرمایش و گرمایش تعیین می شوند

محاسبه ظرفیت حرارتی کویل داخل  فن کویل

ظرفیت حرارتی فن کویل همان Q مورد نظری است که باعث برداشتن بار درون فضای مورد نظر میشود و از فرمول زیر به دست می آید

 

 

 

محاسبه بار حرارتی به دلیل نفوذ هوای تازه از بیرون Q fa

این بار ، همان حرارتی که از طریق نفوذ هوا به فضای تحت پوشش فن کویل تحمیل میگردد ؛ این Q  همان Q  هوای تازه یا Fresh air  می باشد که از فرمول زیر محاسبه می شود

 

روش دوم

در روش دوم محاسبات برای انتخاب و ظرفیت فن کویل خیلی پیچیده نیست و دردسر های محاسباتی روش اول را ندارد ولی تفاوتی که استفاده ازین روش دارد این است که ظرفیت فن کویل بر اساس هوای برگشتی از اتاق طراحی م محاسبه می شود به عبارتی دیگر نمی توان بار فن کویل را بر اساس مقدار هوای تازه و میکسی از هوای برگشتی و هوای تازه محاسبه کرد

چند نکته مهم در انتخاب  و محاسبه ظرفیت فن کویل

  1. اولا فن کویل همیشه در حالت سرمایش انتخاب کنید یعنی محاسبات بار براساس سرمایش باشد نه گرمایش
  2. دوما ؛ فن کویل نه فشار مثبته نه فشار منفی ، فشار استاتیکی فن کویل صفر است یعنی هوا را هم میزند ، یعنی مقداری باید از هوای بیرون که از درزها وارد اتاق می شود را به عنوان میکس هوای برگشتی و هوای تازه در بار فن کویل لحاظ کنیم ، در واقع باید یک Q  دیگر بنام Q fa  به بار حرارتی کل اضافه کنیم
  3. سوما ؛ فن کویل را از روی کاتالوگ در حالت دور متوسط انتخاب کنید زیرا در حالت دور تند  اختلاف دمای رفت برگشت زیاد شده و راندمان چیلر کاهش می یابد
  4. چهارما ؛ دمای آب روردی به فن کویل معمولا 46 درجه فارینهایت معادل 7 درجه در نظر بگیرید و با 46 درجه فارینهایت از روی کاتالوگ فن کویل سایز کنید
  5. پنجما ؛ در کاتالوگ فن کویل دو بار Sensible  و total  داریم که یاید بار total  را ظرفیت حرارتی فن کویل بدانیم

 

مثال :

یک سالن کنفرانس  با مساحت 100 متر مربع  با گنجایش در شهر تهران در نظر بگیرید مطلوب است انتخاب و تعداد فن کویل در شرایط زیر :

الف- تمام از هوای برگشتی اتاق استفاده شود

ب- 3/2 هوای برگشتی و 3/1 هوای تازه

ج – تماما از هوای تازه بیرون استفاده کنیم

 

گام اول محاسبه بار سرمایش فضا

محاسبه بار برودتی محسوس ناشی از درو و پنجره و…… به ازای هر متر مربع از فضای موجود 450  بی تی یو در نظر گرفته می شود پس :

 

 

حل قسمت الف – تمام از هوای برگشتی اتاق استفاده شود

 

هوادهی مسئله مورد نظر ما در هر سه حالت همان 3040 CFM می شود ، ولی ظرفیت حرارتی فن کویل با توجه به خاسته های مسئله باید محاسبه شود

 

حل قسمت ب – 3/2 هوای برگشتی و 3/1 هوای تازه

 

 

 

محاسبه ظرفیت حرارتی فن کویل برای حالت ب مسئله

 

 

حل قسمت ج – تماما از هوای تازه بیرون استفاده کنیم

فن کویل سقفی توکار 400 ساران
فن کویل سقفی توکار جی پلاس 400CFM
فن کویل سقفی توکار ساران 300 cfm