مقالات, وبلاگ

فرمول محاسبه بازده و مصرف برق در چیلر و سیستم تبرید

فرمول محاسبه بازده و مصرف برق در چیلر و سیستم تبرید

 

محاسبه KW  مصرفی در سیستم تبرید و چیلر های تراکمی به دو پارامتر COP  EER بستگی دارد در ابتدا خیلی مختصر به توضیح COP  و EER می پردازیم

 

ضریب عملکرد یا COP

 

ضربی عملکرد یا Coefficient Of Performance از حاصل تقسیم سرمای مفید به کار خالص COP  ضریب عملکرد سیکل تبرید به دست می اید و هر چه این عدد بالاتر باشد ، به معنای راندمان بیشتر دستگاه چیلر یا سیستم تبرید می باشد که قطعا در کیلوات مصرفی چیلر بسیار تاثیر دارد و از پارامتر های موثر برای خرید چیلر می باشد

 

ضریب EER

نسبت بازده انرژی برای یک سیستم تبرید است که از حاصل تقسیم انرژی خنک کاری یا برودت دستگاه بر حسب BTU  به مقدار انرژی الکتریکی وروردی برحسب WH  ساعت می باشد و هرچه این مقدار بالاتر باشد راندمان دستگاه نیز بالاتر می شود