مقالات, وبلاگ

فرمت دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی

 فرمت دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی

 

دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی به عنوان تنها سند اصلی و قابل استناد برای طراحی و اجرای یک سیستم تاسیساتی می باشد ، در این دفترچه باید تمام تجهیزات مکانیکی مورد نیاز در سیستم سرمایش و گرمایش و کلیه ادواتی که باید در سیستم موتورخانه مرکزی خواه گرمایشی باشد یا تبرید باید روند محاسبه و نحوه به دست آوردن ظرفیت متناسب دستگاه درج شود.

دراین بخش سعی شده است که که کلیه فرمول های لازم و تمام بخش های مورد نیاز یک دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی به طور واضح و با ذکر یک مثال بیان شود ، لامز به ذکر است که این پروژه در سال 92 در شمال تهران به بهره برداری رسیده است

 

مرحله اول – مشخص کردن شرایط آب هوایی و محل پروژه

 

به طور کلی اولین قدم برای نوشتن و طراحی یک دفترچه محاسبات تاسیسات مکانیکی مشخص کردن شرایط آب و هوایی محل قرارگیری پروژه می باشد ، این مشخصات برگرفته از نشریه 271 سازمان مدیریت است که باید طبق فرمت زیر طراحی و درج شود

لازم به ذکر می باشد که محاسبات بار گرمایش و سرمایش پروزه باید قبلا توسط نرم افزار براورد شده و گزاش آن رد دفرتچه محاسبات عنون شود ، ولی دراین بخش با فرش اینکه بار های سرمایشی و گرمایشی قبلا براورد شده سات به سراغ راحل بعدی می رویم

 

 

مرحله دوم – محاسبه ظرفیت مخزن ذخیره و بار حرارتی آبگرم

 

محاسبه مصارف آبگرم-

در این قسمت به منظور به دست آوردن تلفات حرارتی ناشی از آبگرم بهداشتی ساختمان باید تعداد مصرف کننده موجود در زون را مشخص کنیم ، به دلیل اینکه ساختمان 12 طبقه می باشد قبل از شورع به طراحی ساختمان را نظر تولید آبگرم بهداشتی به منظور ذخیره بهینه آبگرم مورد نیاز کل ساختمان به دو زون یا ناحیه تقسیم بندی میکنم ،این تقسیم بندی باید طوری صورت پذیرد که تعداد مصرف کنندهای بهداشتی مانند حمام ، توالت و … به طور تقریبا یکسانی در دو ناحیه واقع شود

 پس از محاسبات این مرحله سه آیتم زیر به دست می اید :

  1.  میزان مقدار واقعی مصرف  آبگرم
  2. مقدار بار حرارتی لازم برای تولید آبگرم بهداشتی
  3. مقدار ظرفیت ذخیره منبع یا ظرفیت منبع کویل دار

بعد از اتمام این مرحله باید منبع کویل دار یا دوجداره و یا مبدل حرارتی صفحه ای برای تولید آبگرم بهداشتی انتخاب کنیم ، اصولا به طور کلی استفاده از منابع کویل دار در ساختمان های بلند مرتبه نسبت به دیگر انواع مبدل های حرارتی تولید آبگرم (دوجداره و مبدل صفحه ای ) ارجحیت دارد

 

 

 

الف – محاسبه مصارف آبگرم مصرفی و بار حرارتی ناحیه اول (اول تا پنجم)

 

نکته بسیار مهم :

همانطور که در اسلاید با ملاحظه میفرمایید ، ظرفیت منبع ذخیره کویل دار 3378 لیتر محاسبه شد ، که مجبوریم از دو دستگاه 2000 لیتری استفاده کنیم ، یعنی ما باید بار حرارتی برای 4000 لیتر را محاسبه کنیم ، 714 GPH  معادل 3378 لیتر ذخیره می باشد ,  برای 4000 لیتر مقدار واقعی GPH  با یک تناسب ساده در حدود 890 گالن بر ساعت می شود ، لذا در فرمول فوق ضریب 2 درج شده در محاسبه بار حرارتی آبگرم مصرفی به همین دلیل است

البته می توان 890 گالن بر ساعت در فمرول جایگزاری کرد که مقدار بار حرارتی آبگرم مصرفی به طور دقیق تر محاسبه می باشد ، این نکته را به این دلیل متذکر شدم که خیلی از مهندسین عزیز وقتی ظرفیت مخزن ذخیره را رو به بالا گرد می کنند ، دیگر یادشان می رود تا GPH  ظرفیت گرد شده را در فرمول قرار دهند ، مثلا ظرفیت مخزن ذخیره 1600 لیتر به دست می آید ولی 2 از منبع کویلی 2000 لیتری استفاده میکنند و دیگر یادشان می رود که باید GPH واقعی مخزن 2000 لیتری را درفرمول  مجدداد محاسبه کنند

 

 

ب – محاسبه مصارف آبگرم مصرفی و بار حرارتی ناحیه دوم (ششم تا بام )

 

نکته بسیار مهم :

 

همانطور که در اسلاید با ملاحظه میفرمایید ، ظرفیت منبع ذخیره کویل دار 4685 لیتر محاسبه شد ، که مجبوریم از دو دستگاه 2500 لیتری استفاده کنیم ، یعنی ما باید بار حرارتی برای 5000 لیتر را محاسبه کنیم ، 553 GPH  معادل 4685 لیتر ذخیره می باشد ,  برای 2500 لیتر مقدار واقعی GPH  با یک تناسب ساده در حدود 289  بر ساعت می شود ، لذا در فرمول فوق ضریب 2 درج شده در محاسبه بار حرارتی آبگرم مصرفی به همین دلیل است

کاتالوگ و مشخصات انواع منابع کویلی و دوجداره برای مخزن ذخیره آب گرم

 

 

مرحله سوم محاسبه پمپ برگشت آبگرم مصرفی

الف- محاسبه دبی پمپ برگشت ناحیه اول

به استناد به مرحله قبل و مشخص شده ظرفیت ذخیره مبنع آبگرم و میزان مقدار آبگرم مصرقی به محاسبه و انتخاب پمپ برگشت آبگرم مصرفی می پردازیم دبی پمپ برگشت آبگرم مصرقی تابع مقدار مصرف کنند های ساختمان است

 

 

 

الف- محاسبه هد پمپ برگشت آبگرم مصرفی ناحیه اول

 

 

 

 

ج – محاسبه دبی پمپ برگشت ناحیه دوم 

 

د – محاسبه هد پمپ برگشت آبگرم مصرفی ناحیه دوم

 

 

 مرحله چهام  -محاسبه و انتخاب پمپ منابع کویلی و حوله خشکن ها

 

محاسبه پمپ سیرکولاتور منابع آبگرم و حوله خشکن ها

  1. به طور کلی گردش آبگرم که سیال جامل انرژی است درون هر مبدلی نیاز به منو.ظر غلبه به افت فشار مخصوص مبدل نیاز به پمپ سیرکولاتور می باشد ، منابع کویلی و حوله خشکن ها نیز یکی از این مبدل ها می باشند ، و انخا و محاسبه پمپ سیرکولاتور برای آنها بسیار مهم است ، انتخاب این پمپ تابع بار حرارتی سیستم می باشد و هرچه این بار حرارتی بیشتر براآورد شود ، یقینا پمپ آن بزرگتر خواهد بود 
  2. پمپ منابع کویلی برای گردش آب درون کویل های مسی آن است و معمولا در موتورخانهایی که فاصله دیگ تا منبع کویلی بر حسب چیدمان تجهیزات موتورخانه دور هستند باید از یک پمپ استفاده شوند
  3.  از طرفی سرعت گرم کردن آب گرم بهداشتی ساختمان را درون منبع کویلی نیز افزایش می دهند ، زیرا آبگرم از دیگ را گرفته و به فوت وقت بدون تلفات حرارتی وارد کویل منبع کویلی می کند

ویژگی های پمپ های منابع کویلی :

  1. دارای دبی بسیار بالا و هد بسیار کم
  2. سایز لوله حداقل 2 اینچ
  3. بیشتر به صورت خطی هستند

 

 

 مرحله پنجم -محاسبه و انتخاب دیگ حرارت مرکزی

این قسمت از دفرتچه محاسبات تاسیسات مکانیکی مربوط به محاسبه کلی تلفات حرارتی ناشی از آبگرم مصرفی و نفوذ هوا به داخل ، به این دلیل در این قسمت عنوان شده که ما محاسبات تلفات حرارتی ناشی از آبگرم بهداشتی را در کل طبقات محاسبه شد و تنها بار حرارتی باقی مانده تلفات حرارتی ناشی از نفوذ هوا به داخل است که باید باید محاسبه شود

این بخش توسط نرم افزار کریر باید انجام شود تا نتایج مطلوب تری به دنبال داشته باشد