مقالات, وبلاگ

روش های کنترل دمای برج خنک کننده

روش های کنترل دمای برج خنک کننده

 

روش های کنترل دمای آب برج خنک کننده :

 

 

مدار برج خنک کننده یک مدار بسته سیرکولاتور است ، در واقع برج بین کمپرسور چیلر به صورت سیرکولاتور آب را به گردش در می آورد ، پس آبی که بین چیلر (کمپرسور ) و برج خنک کننده در جریان می باشد ؛ آب حامل انرژی است یعنی باید با دمایی معین وارد و خارج گردد ، به طور در سیستم های بسته سیرکولاتور با کنترل دبی می توان همزمان دما را کنترل کرد ، یعنی اگر مقدار دبی کمتر وارد شود در نتیجه مقدار انرزی کمتر وارد شده و پس دمای کمتری نیز خواهیم داشت

در

  1. کنترل با ترموستات و فرمان خاموش روشن به فن برج
  2. استفاده از شیر سه راهه موتوری با فرمان از ترموستات فن برج
  3. نصب ترموستات تدریجی و کنترل دور فن با اینورتر
  4. نصب ترموستات تدریجی کنترل دور پمپ آب سیرکولاتور

 

کنترل با ترموستات و فرمان خاموش روشن به فن برج

 

استفاده از این روش در کنترل دمای برج های خنک کننده بسیار پرکاربردتر و ازرانتر هستند ، با استفاده از یک ترموستات فن برج خنک کننده که دارای یک سنسور دنباله دار می باشد ،معمولا روی لوله خروجی از آب برج خنک کننده قرار میگیرد ، و روی یک دمای معینی ست می شوند ، تمام ترموستات های فن برج خنکننده داراری بازده دمایی حهت گسترش دامنه عملکرد دستگاه هستند ، این سنسور منصوب روی لوله خروجی از آب برج ، دمای آب را  مدام تا  به ترموستات فن برج اعلام میکند هنگامی دمای اب خروجی از برج افزایش می باید ترموستات  به الکتروموتور فن برج دستور شروع به کار را صادر کرده و هوا را به منظور خنک کاری به جریان می آرود تا  زمانیکه دمای اب خروجی با دمای ست شده ترموستات یکی شوند ، سپس ترموستات فن برج را از مدار به منظور جلوگیری از مصرف انرژی خارج میکند تا دوباره منتظر دستور بماند

بهترین ترموستات های فن برج برای شرکت جانسون کنترل هستند که قیمت حدودی آن زیر 1 میلیون تومان می باشد ، این روش از ساده ترین و اقتصادی ترین روش های کنتر دما در برج است

استفاده از شیر سه راهه موتوری با فرمان از ترموستات فن برج

 

این روش با استفاده کنترل دبی ، دمای برج را کنترل میکند،  اصولا شیر های سه راه روی مسیر های بسته و سیستم های سیرکولاتور بسته می شوند که این شیر سه راه داری ترموستاتی می باشد باید از آن فرمان باز یا بسته شده یا به صورت تدریجی را به مدار بدهد.، شیر سه راه موتوری روی لوله آب خروجی از اوپراتور قرار میگرید ، این شیر توسط ترموستات که روی لوله خروجی نصب است فرمان می گیرد ، تا زمانی که آب خروجی از اوپراتور که به مقصد برج خنک کننده در حال حرکت است اگر شرایط دمایی برقرار باشد از کنار شیر وارد تشتک برج خنک شده و دیگر احتیاجی  به خنک کردن آب نیست ، ولی آگر دمای آب خروجی از برج که به مقصد اوپراتور در گردش است از مقدار ست شده روی ترموستات شیر سه راه موتوری پایینتر بیاد ،آب برای خنک شدن در تماس با هوا از بالای برج وارد شده تا اسپری شود و گرمای نهان تبخیر خود را ازدست دهد.

نصب ترموستات  شیر سه راه موتوری بروی مسیر های وروردی به اوپراتور میباشد که دمای مورد نیاز از طری سنس و به شیر سه راه اعلام میکنند  ،کنترل دمای برج در این روش نسبت به روش ترموستات فن برج این میزیت رو دارد که خاموش روشن شدن فن برج را دچار استهلاک نمیکند

 

نصب ترموستات تدریجی و کنترل دور فن با اینورتر :

 

در این روش با نصب یک ترموستات تدریجی و دور متغیر کردن فن برج برای زیاد کم کردن مقدار cfm  مکش شده از طریق هوا دمای برج را کنترل می کنند ، این روش خیلی مرسوم نیست در ضمن هزینه بالایی نیز دارد و اجرای آن هم خالی از دردسر نیست ، اینورتری که روی فن نصب میشود با استفاده دمایی که از ترموستات دنباله دار  که روی لوله خروجی از آب برج قرار میگیرد ، فرمان خودرا به  فن برج خنک کننده میدهد  تا زماینهایی که ترموستات فرمان نداده ، فن با درو کم کار میکند و زمانیکه دمای آب بالا رفت فن روی دور های بالای مقدار Cfm  هوای مکش شده را بالاتر می برد ، با بالاتر رفتن مقدار دبی هوای مکش شده ، آب برج سرعت تبخیر آن بالاتر رفته  زودتر آب خنک تر می گردد

مشابه این روش در کنترل هوسازا بیشتر دیده میشود و درهواساز ها بیشتر این روش برای کنترل دمای خروجی استفاده می کنند ، که در آنجا ترموستات کانالی دنباله دار در در کانال برگشت معمولا قرار میگرید .

 

نصب ترموستات تدریجی کنترل دور پمپ آب سیرکولاتور

 

در این روش نیز با کنترل دبی ، مقدار دمای خروجی از برج تنظیم میگردد، بدین صورت که آب حامل انرژی که آب را بین برج و کندانسور چیلر سیرکوله میکند با وسیله تغییر دور الکتروموتور های پمپ های سیرکولاتور ، شدت جریان را کندتر یا تند میکند ، یعنی آبی که باید در این مسیر سیرکوله شود اگر از ترموستات فرمانی رسید که دمای اب از حد مورد نظر بالاتر رفته ، پمپ سیرکولاتور یا همان پمپ های برج به تکاپو افتاده و آب را به سرعت در این مسیر با کمک افزایش دور الکتروموتروهای خود سریع به گردش در می آورد ؛ ولی اگر از ترموستات فرمانی نیامد ف یعنی اوضاع خوب است و پمپ های به کندی آب را سیرکوله میکنند ، دراین روش حتما باید پمپ سیرکولاتور برج سه فاز باشد

مشابه این روش در بوستر پمپ های آبرسانی دیده میشود که در انجا با نصب اینورتر روی پمپ های اصلی با تغییر دور دبی را کنترل میکنند.