مقالات, وبلاگ

راهنمای خرید دیگ بخار سونا

راهنمای خرید دیگ بخار سونا

 • راهنمای خرید دیگ بخار سونا:
 • پارامتر های انتخاب دیگ بخار سونا:
 • راه اندازی دیگ بخار سونا:
 • دیگ بخار برقی سونا :
 • مزایا دیگ بخار برقی سونا:
 • دیگ بخار گازی سونا :
 • مزایا دیگ بخار گازی سونا:

 

 • راهنمای خرید دیگ بخار سونا:
 • دیگ بخار سونا دستگاهای با ابعاد بسیار کوچک که ب عنوان مولد بخار در سوناهای بخار شناخته میشود این دستگاه به دو صورت برقی که به عنوان دیگ بخار برقی سونا شناخته میشود ،و گاز سوز که کاربردی وسیع تر دارد و در ظرفیت های مختلف با ابغاد مختلف شناخته می شود.

 • پارامتر های انتخاب دیگ بخار سونا:
  1. حجم اتاقک سونا
  2. نوع کاربری سونا : از نظر شخصی بودن یا عمومی بودن
  3. انتخاب مولد دستگاه : برقی  یا گازسوز
  4. محاسبه ظرفیت دیگ بخار سونا
  5. محاسبه دیگ بخار سونا و حجم بخار تولیدی توسط بویلر به حجم اتاقک سونا بستگی دارد
  6. معملا شرکت های تولید کننده برای دیگ هایب خار برقی جدول تعیین ظرفیت ارائه کرده اند
  7. حجم بخار برای دیگ های بخار گازی باید توسط فرمول های مربوطه محاسبه گردد.
 • راه اندازی دیگ بخار سونا:
  1. به دلیل انیکه بخار به طور کلی سیالی حساس می باشد توصیه میشوداز نصاب های مجاز برای راه اندازی دستگاه اقدام فرمایید.
  2. به دستور العمل شرکت سازنده که غالبا توسط یک پلاک روی دیگ های بخار نصب می کنند توجه فرمایید.
  3. تجیهزات جانبی برای راه اندازی دیگ بخار باید توسط فروشنده اعلام گردد.

  دیگ بخار برقی سونا

   

  1. دیگ بخار برقی سونا مانند یک کیس کامپیوتر بوده و ابعاد و حجم ان نیز بسیار کوچک میباشد.مولد اصلی برای تولید بخار نیروی الکتریکی است ،این دستگاه توسط یک لوله به اتاقاک سونا وارد شده و بخار را به داخل سونا تزریق میکند
  2. کنترل دبی و دمای بخار توسط تابلو کنترل منصوب به روی دستگاه انجام می پذیرد

  مزایا دیگ بخار برقی سونا

   

  1. ابعاد کوچکتر و اشغال فضا کمتر
  2. راه اندازی و بهره برداری آسان تر نسبت به نوع مشابه گازی
  3. هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر
  4. زمان پیش ران اندازی کمتر برای استفاده از سونا بخار
  5. عدم تجهیزات جانبی به کارفته از قیبل تجهیزات ابزار دقیق نسبت به دیگ بخار گازی

   

  دیگ بخار گازی سونا

   

  1. دیگ بخار گازی سونا همانند دیگ دیگر وسایل گازسوز دارای یک مشعل می باشد، غالبا این نوع دیگ ها به صورت استوانه ای ایستاده از روکس استیل می باشد
  2. تجیهزات کنترلی از قبیل پرشر سویچ ، شیر برقی ، ترپ ،شیر اطمینان و پمپ تغذیه از جمله مهمترین تجهیزات دیگ بخار گازی می باشد.
  3. معولا برای سوناهای مجموعه ورزشی به کار می رود ، در واقع درجاهای به کار میرود که اپراتور برای کنرتل و بازید آن وجود ددارد

  مزایا دیگ بخار گازی سونا

   

  1. عدم محدویت ظرفیت در تولید ،
  2. کیفیت بخار تولیدی توسط دیگ های بخار گاز سوز بهتر از نوع مشابه برقی می باشد.
  3. مناسب برای سونا های با حجم بالا و عمومی
  4. مصرف انرژی کمتر