41 بازدید

پمپ گازوئیل سانتک

برند : SUNTEC

پمپ گازوئیل سانتک جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ گازوئیل سانتک مدل حداکثر دبی قابل پمپاژ litr/hr متعلقات نوع چرخش قیمت AE 47 C ۲۴ بدون کابل – بدون شیر برقی راستگرد BFP 20L5 ۴۲ بدون کابل – بدون شیر … ادامه مطلب

پمپ گازوئیل سانتک

جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ گازوئیل سانتک

مدل
حداکثر دبی قابل پمپاژ litr/hr
متعلقات
نوع چرخش
قیمت
AE 47 C
۲۴
بدون کابل – بدون شیر برقی
راستگرد
BFP 20L5
۴۲
بدون کابل – بدون شیر برقی
راستگرد
AE47 A
۲۴
بدون کابل – بدون شیر برقی
چبگرد
AE47 C
۴۲
بدون کابل – بدون شیر برقی
چبگرد
AE47 C
۲۴
بدون کابل – با شیر برقی
راستگرد
AJ6 CC
۲۶۰
گلو بزرگ بدون شیر
راستگرد
AJ6 CC
۲۶۰
گلو بزرگ بدون شیر
چبگرد
AJ6 CC
۴۲
بدون کابل – با شیر برقی
راستگرد
ادامه مطلب

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

4Some content