پمپ کفکش و لجن کش توان تک سایز ۲ اینچ


پمپ کفکش و لجن کش توان تک سایز ۲ اینچ چدول انتخاب و قیمت انواع پمپ کفکش و لجن کش توان تک سایز ۲ اینچ مدلقدرت(kw)حداکثر هد(m)حداکثر دبی(m³/hr)سایز(in)آمپر(A)برق مصرفیقیمت(ریال) TMR16.611.3151625.7تکفاز5,460,000 TMR16.6F11.3151625.7تکفاز5,780,000 TMR30.62.52816.8211.3تکفاز6,380,000 TMR30.6F2.52816.8211.3تکفاز6,780,000 TMR40.63.13814.4214.7سه فاز7,480,000 TMR40.63.83817.126تکفاز7,480,000  

سنجش

پمپ کفکش و لجن کش توان تک سایز ۲ اینچ

چدول انتخاب و قیمت انواع پمپ کفکش و لجن کش توان تک سایز ۲ اینچ

مدلقدرت(kw)حداکثر هد(m)حداکثر دبی(m³/hr)سایز(in)آمپر(A)برق مصرفیقیمت(ریال)
TMR16.611.3151625.7تکفاز5,460,000
TMR16.6F11.3151625.7تکفاز5,780,000
TMR30.62.52816.8211.3تکفاز6,380,000
TMR30.6F2.52816.8211.3تکفاز6,780,000
TMR40.63.13814.4214.7سه فاز7,480,000
TMR40.63.83817.126تکفاز7,480,000

 

Other Products From This Seller