201 بازدید
پمپ سیرکولاتور خطی IMP

پمپ سیرکولاتور خطی IMP

پمپ سیرکولاتور خطی IMP جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ سیرکولاتور خطی IPM مدل سایز اتصال(in) مشخصات الکتریکی معادل گراندفوس قیمت (ریال) GHN 15/60-130 ۱/۲ ۱ph ۲۳۰ V ۵۰Hz UPS 15-60 ۱,۸۱۰,۰۰۰ GHN 25/40-180 ۱ ۱ph ۲۳۰ V ۵۰Hz UPS … ادامه مطلب

پمپ سیرکولاتور خطی IMP

جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ سیرکولاتور خطی IPM

مدل سایز اتصال(in) مشخصات الکتریکی معادل گراندفوس قیمت (ریال)
GHN 15/60-130 ۱/۲
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 15-60 ۱,۸۱۰,۰۰۰
GHN 25/40-180 ۱
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 25-40 ۲,۱۳۰,۰۰۰
GHN 25/60-130 ۱
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 25-60-130 ۲,۴۸۰,۰۰۰
GHN 25/60-180 ۱
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 25-60 ۲,۵۸۰,۰۰۰
GHN 25/70-180 ۱
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 25-55 ۳,۵۸۰,۰۰۰
GHN 25/80-180 ۱
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 25-80 ۵,۱۸۰,۰۰۰
GHN 32/60-180 ۱-۱/۴
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 32-60 ۲,۹۳۰,۰۰۰
GHN 32/70-180 ۱-۱/۴
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 32-55 ۳,۹۴۰,۰۰۰
GHN 32/80-180 ۱-۱/۴
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 32-80 ۵,۴۶۰,۰۰۰
GHN 36/80-180 ۲
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 36-80 ۶,۴۵۰,۰۰۰
GHN 36/120-180 ۱-۱/۴
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 32-100 ۱۱,۳۶۰,۰۰۰
مدل سایز اتصال(in) مشخصات الکتریکی معادل گراندفوس قیمت (ریال)
GHNbasic 40/120 F250 ۱-۱/۲
۳ph
۴۰۰ V
۵۰Hz
UPS 40-120 F ۱۸,۸۲۰,۰۰۰
GHNMbasic 40/120 F250 ۱-۱/۲
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 40-120 F ۱۹,۴۱۰,۰۰۰
GHNbasic 40/190 F250 ۱-۱/۲
۳ph
۴۰۰ V
۵۰Hz
UPS 40-180 F ۲۲,۹۴۰,۰۰۰
GHNbasic 50/120 F280 ۲
۳ph
۴۰۰ V
۵۰Hz
UPS 50-120 F ۲۲,۰۷۰,۰۰۰
GHNMbasic 40/120 F250 ۲
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
UPS 50-120 F ۲۳,۱۹۰,۰۰۰
GHNbasic 50/190 F280 ۲
۳ph
۴۰۰ V
۵۰Hz
UPS 50-180 F ۲۸,۷۵۰,۰۰۰
GHNbasic 65/120 F340 ۲-۱/۲
۳ph
۴۰۰ V
۵۰Hz
UPS 65-120 F ۲۹,۵۱۰,۰۰۰
GHNbasic 65/190 F340 ۲-۱/۲
۳ph
۴۰۰ V
۵۰Hz
UPS 65-185 F ۳۳,۵۸۰,۰۰۰
GHNbasic 80/120 F340 ۲-۱/۲
۳ph
۴۰۰ V
۵۰Hz
UPS 80-120 F ۳۴,۱۷۰,۰۰۰
مدل سایز اتصال(in) مشخصات الکتریکی معادل گراندفوس قیمت (ریال)
NMT SMART 32/80-180 ۱-۱/۴
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
MAGNA 32-80F ۱۹,۶۹۰,۰۰۰
NMT SMART 32/100-180 ۱-۱/۴
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
MAGNA 32-100F ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
NMT SMART 40/100-F220 ۱-۱/۲
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
MAGNA 40-100F ۲۳,۹۱۰,۰۰۰
NMT MAX 50/120-F 280 ۲
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
MAGNA 50-120F ۴۲,۸۵۰,۰۰۰
NMT LAN 50/180-F280 ۲
۱ph
۲۳۰ V
۵۰Hz
MAGNA 50-180F ۵۵,۳۸۰,۰۰۰
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4Some content