پره دیگ شوفاژ


پره دیگ شوفاژ جدول انتخاب و قیمت انواع پره های دیگ شوفاژ آخرین قیمت های پره دیگ چدنی شوفاژ محصول شوفاژ کار تا تاریخ ۹۶/۱۲/۱ ردیف نوع دیگ چدنی پره جلو پره وسط پره عقب شوفاژکار ریال ریال ریال ۱ دیگ ۳۰۰ ۴,۹۶۲,۰۰۰ ۳,۴۸۲,۰۰۰ ۵,۸۵۲,۰۰۰ ۲ super 300 ۴,۱۵۵,۰۰۰ ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۴,۱۵۷,۰۰۰ ۳ super 400 ۸,۲۲۱,۰۰۰ [...]

سنجش

پره دیگ شوفاژ

جدول انتخاب و قیمت انواع پره های دیگ شوفاژ

آخرین قیمت های پره دیگ چدنی شوفاژ محصول شوفاژ کار تا تاریخ ۹۶/۱۲/۱

ردیف
نوع دیگ چدنی
پره جلو
پره وسط
پره عقب
شوفاژکار
ریال
ریال
ریال
۱
دیگ ۳۰۰
۴,۹۶۲,۰۰۰
۳,۴۸۲,۰۰۰ ۵,۸۵۲,۰۰۰
۲
super 300
۴,۱۵۵,۰۰۰
۳,۸۳۳,۰۰۰
۴,۱۵۷,۰۰۰
۳
super 400
۸,۲۲۱,۰۰۰
۷,۱۴۵,۰۰۰
۹,۴۶۸,۰۰۰
۴
solar 400
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۶۷۱,۰۰۰
۱۱,۴۰۹,۰۰۰
۵
turbo
۱۲,۹۶۶,۰۰۰
۱۱,۳۹۶,۰۰۰
۱۲,۱۱۴,۰۰۰
۶
۱۳۰۰
۳۳,۰۶۸,۰۰۰ ۳۰,۷۷۴,۰۰۰
۳۰,۸۴۳,۰۰۰

راهنمای انتخاب و خرید انواع پره دیگ چدنی شوفاژ

  • قیمت های پره دیگ چدنی شوفاژ کار شامل تخفیف می باشند.
  • محل تحویل پره چدنی  شوفاژ فوق با توجه به درخواست مشتری می تواند از انبار شوفاژکار باشد.
  • نصب انواع پره دیگ شوفاژ فوق توسط سرویس کاران مجاز شرکت توصیه میگردد.

 

راهنمای نصب و تعویض انواع پره دیگ شوفاژ

  • این مجموعه ابن اطمینان را به شما میدهد ، که پره های دیگ چدنی شوفاژ سوراخ شده یا سوخته ،با کمترین قیمت و توسط نصابان مجاز شرکت شوفاژکار نصب و راه اندزای میگردد.
  • نصابان شرکت شوفاژکار امکان این را برای شما کاربر محترم فراهم میکنند ،که پرهای دیگ چدنی شمارا با بهترین قیمت خریداری کنند.
  • تا  جایی که امکان باشد نصاب مربوطه به همراه پره های دیگ چدنی ارسال خواهد شد.

Other Products From This Seller