مشعل گازسوز ایران رادیاتور

مشعل گازی ایران رادیاتور

Price Not Announced

Posted in .
مدلظرفیت حرارتیKcal/hرلهالکتروموتورKwقطرشعله پوش mmخط گازinقیمت ریال
F5543000G 7900.0580½5,798,000
F8888,000G 7900.0980½7,410,000
RAN25 102,000---37000G 7900.0987½8.690,000
JGN80/0 155.000---42,000G 7900.24110¾10,566,000
JGN80/01 172,000---52,000G 7900.24110110,632,000
JGN80/02 225,000---52,000G 7900.24120110,950,000
PGNO 325,000---110,000G 7900.55132117,567,688
PGN 1A 500,000---212,000G 7901.1153½129,442,875
PGN1B 600,000---212,000G 7901.1153½154,088,238
PGN1 800,000---212,000TMG7401.5153280,160,419
PGN1SP 1,070,000---297,000TMG7401.5170284,660,125
PGN2A 1,500,000---424,000TMG7402.21942104,647,125
PGN2 1,800,000---424,000TMG7401942108,127,456
PGN2SP 2,260,000---500,000TMG7404219½2133,455,919
IG2100 2,100,000---1,500,000TMG7407.5--------------136,019,125
IG28002,800,0000---2,100,000TMG74011--------------163,855,494
PGN33,400,000----770,000TMG7405.5--------------196,971,569
PGN3SP4,000,000 --- 950,000TMG7407.5--------------222,934,113

 

نکاتی در مورد استفاده از خط گاز مشعل:

برای انتخاب مشعل گازی در ظرفیت های بالا در صوریتکه حداکثر فشار گاز ورودی ۲ پوند بر اینچ مربع باشد برای استفاده از مشعل گازی باید از خط گاز متناسب با مشعل مربوطه استفاده شود.
در مشعل گازی ظرفیت بالا ،اگر فشار گازی که، برای راه اندازی مشعل لازم است یا به عبارتی فشار گاز تغذیه بالاتر از فشار گاز شهری باشد بر اساس فشار ۲ پوند علاوه بر دیگر تجهیزات، از بالانسر و در صورتیکه فشار گاز بشتر از ۲ پوند باشد از رگولاتور استفاده می شود
درصورت نیاز مشتری خط گاز جداگانه و در صورت سفارش الکتروموتور به صورت تکفاز قابل ارائه می باشد.