79 بازدید
مبدل حرارتی صفحه ای تویو TOYO ژاپن

مبدل حرارتی صفحه ای تویو TOYO ژاپن

مبدل حرارتی صفحه ای تویو TOYO ژاپن جدول انتخاب و قیمت انواع مبدل حرارتی صفحه ای تویو TOYO ژاپن مبدل های حرارتی صفحه ای toyo ژاپن مدل ظرفیت حرارتی دبی آب مصرفی سایز وروردی خروجی (سرد) سایز وروردی خروجی (سرد) … ادامه مطلب

مبدل حرارتی صفحه ای تویو TOYO ژاپن

جدول انتخاب و قیمت انواع مبدل حرارتی صفحه ای تویو TOYO ژاپن

مبدل های حرارتی صفحه ای toyo ژاپن
مدل
ظرفیت حرارتی
دبی آب مصرفی
سایز وروردی خروجی (سرد)
سایز وروردی خروجی (سرد)
قیمت
Kcal/hr
Litr/ Hr
in
in
ریال
BX – 30
۱۵,۰۰۰
۳۰۰
۱/۲
۳/۴
۲,۱۶۰,۰۰۰
BX – 40
۲۰,۰۰۰
۴۰۰
۱/۲
۳/۴
۲,۴۰۰,۰۰۰
BX – 40
۲۵,۰۰۰
۵۰۰
۳/۴
۳/۴
۲,۸۲۰,۰۰۰
BX – 60
۳۰,۰۰۰
۶۰۰
۳/۴
۳/۴
۳,۳۶۰,۰۰۰
BX – 80
۴۰,۰۰۰
۸۰۰
۳/۴
۳/۴
۳,۸۴۰,۰۰۰
BX – 100
۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۳/۴
۳/۴
۴,۴۰۰,۰۰۰
BX – 120
۶۰,۰۰۰
۱,۲۰۰
۳/۴
۳/۴
۵,۴۰۰,۰۰۰
BX – 150
۷۵,۰۰۰
۱,۵۰۰
۳/۴
۳/۴
۶,۱۲۰,۰۰۰
مدل
ظرفیت حرارتی
دبی آب مصرفی
سایز وروردی خروجی (سرد)
سایز وروردی خروجی (سرد)
قیمت
Kcal/hr
Litr/ Hr
in
in
ریال
BX – 200
۱۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰
۱
۱-۱/۴
۱۲,۲۴۰,۰۰۰
BX – 250
۱۲۵,۰۰۰
۲,۵۰۰
۱
۱-۱/۴
۱۴,۴۰۰,۰۰۰
BX – 300
۱۵۰,۰۰۰
۳,۰۰۰
۱
۱-۱/۴
۱۵,۸۴۰,۰۰۰
BX – 350
۱۷۵,۰۰۰
۳,۵۰۰
۱
۱-۱/۴
۱۸,۷۲۰,۰۰۰
BX – 400
۲۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰
۱
۱-۱/۴
۲۰,۸۸۰,۰۰۰
BX – 500
۲۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰
۱-۱/۴
۱-۱/۴
۴۰,۳۲۰,۰۰۰
BX – 600
۳۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۲
۲
۴۷,۵۲۰,۰۰۰
BX – 750
۳۷۵,۰۰۰
۷,۵۰۰
۲
۲
۵۳,۲۸۰,۰۰۰
BX – 900
۴۵۰,۰۰۰
۹,۰۰۰
۲
۲
۵۹,۲۸۰,۰۰۰
BX – 1000
۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
۲
۲
۶۷,۲۰۰,۰۰۰
BX – 1200
۶۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰
۲
۲
۷۶,۸۰۰,۰۰۰
BX – 1500
۷۵۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۲
۲
۸۷,۶۰۰,۰۰۰
ادامه مطلب

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

4Some content