84 بازدید
آبگرمکن صنعتی دیگ کارواشی تراز انرژی

آبگرمکن صنعتی دیگ کارواشی تراز انرژی

آبگرمکن صنعتی دیگ کارواشی تراز انرژی جدول انتخاب و قیمت انواع آبگرمکن صنعتی دیگ کارواشی تراز انرژی مدل ظرفیت ضخامت ورق ابعاد (mm) قطر کوره قطر اتصالات قیمت تراز انرژی Llitr mm D kg L1 in in ریال TE.IW.1 ۵۰۰ … ادامه مطلب

آبگرمکن صنعتی دیگ کارواشی تراز انرژی

جدول انتخاب و قیمت انواع آبگرمکن صنعتی دیگ کارواشی تراز انرژی

مدل
ظرفیت
ضخامت ورق
ابعاد (mm)
قطر کوره
قطر اتصالات
قیمت
تراز انرژی
Llitr
mm
D
kg
L1
in
in
ریال
TE.IW.1
۵۰۰
۴
۷۰
۱۲۵
۱۰۰
۸
۱-۱/۲
تلفنی
TE.IW.2
۵۰۰
۵
۷۰
۱۶۵
۱۲۰
۸
۱-۱/۲
تلفنی
TE.IW.3
۶۰۰
۴
۷۰
۱۵۰
۱۲۰
۸
۱-۱/۲
تلفنی
TE.IW.4
۶۰۰
۵
۷۰
۲۰۰
۱۵۰
۸
۱-۱/۲
تلفنی
TE.IW.5
۸۰۰
۴
۸۲
۱۸۰
۱۵۰
۸
۲
تلفنی
TE.IW.6
۸۰۰
۵
۸۲
۲۴۰
۱۵۰
۸
۲
تلفنی
TE.IW.7
۱۰۰۰
۴
۹۲
۲۱۰
۱۵۰
۸
۲
تلفنی
TE.IW.8
۱۰۰۰
۵
۹۲
۲۶۰
۱۵۰
۸
۲
تلفنی
مدل
ظرفیت
ضخامت ورق
ابعاد (mm)
قطر کوره
قیمت
تراز انرژی
Llitr
mm
D
L2
L1
هد
ریال
TE.IW.9
۱۲۰۰
۴
۹۸
۲۴۰
۱۵۰
۱۰
۲
تلفنی
TE.IW.10
۱۲۰۰
۵
۹۸
۳۱۰
۱۵۰
۱۰
۲
تلفنی
TE.IW.11
۱۵۰۰
۴
۱۱۲
۲۶۰
۱۵۰
۱۰
۲
تلفنی
TE.IW.12
۱۵۰۰
۵
۱۱۲
۳۴۰
۱۵۰
۱۰
۲
تلفنی
TE.IW.13
۲۰۰۰
۴
۱۱۲
۳۵۰
۲۰۰
۱۰
۲
تلفنی
TE.IW.14
۲۰۰۰
۵
۱۱۲
۴۲۰
۲۰۰
۱۰
۲
تلفنی
TE.IW.15
۲۵۰۰
۵
۱۲۶
۴۷۰
۲۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
TE.IW.16
۲۵۰۰
۶
۱۲۶
۵۴۰
۲۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
مدل
ظرفیت
ضخامت ورق
ابعاد (mm)
قطر کوره
قیمت
Emaux
Llitr
mm
D
L2
L1
هد
ریال
TE.IW.17
۳۰۰۰
۵
۱۴۰
۵۴۰
۲۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
TE.IW.18
۳۰۰۰
۶
۱۴۰
۶۵۰
۲۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
TE.IW.19
۴۰۰۰
۵
۱۴۵
۶۶۰
۲۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
TE.IW.20
۴۰۰۰
۶
۱۴۵
۷۸۰
۲۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
TE.IW.21
۵۰۰۰
۵
۱۴۵
۷۷۰
۲۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
TE.IW.22
۵۰۰۰
۶
۱۴۵
۹۵۰
۳۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
TE.IW.23
۶۰۰۰
۵
۱۴۰
۸۴۰
۳۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی
TE.IW.24
۶۰۰۰
۶
۱۴۰
۱۰۰۰
۳۰۰
۱۰
۲-۱/۲
تلفنی

راهنمای انتخاب و مشخصات فنی انواع آبگرمکن صنعتی دیگ کارواشی 

 • کلیه آبگرمکن های صنعتی فوق از جنس گالوانیزه گرم ایرانی بوده دارای ۵ سال ضمانت بدنه می باشد.
 • درون آبگرمکن صنتی دیگ کارواشی  فوق از لوله های مانیسمان به عنوان کوره مشعل استفاده شده است.
 • در صورت درخواست مشتری مشعل نیز روی آبگرمکن صنتی دیگ کارواشی در کارگاه مونتاژ میگردد.
 • انتهای کوره های دیگ های کارواشی دمپر هوا و اگزوز جهت خروج محصولات احتراق تعبیه شده است
 • حداقل زمان ساخت آبگرمکن های صنتی فوق در حدود ۵ روز کاری می باشد
 • حداقل فشار کاری آبگرمکن های صنعتی تراز انرژی ۴ بار می باشد ولی میتوان با توجه به تغییرات حین ساخت ،تا ۶ بار تحمل فشار افزایش داد
 • محل تحویل درب کارخانه می باشد.
 • آبگرمکن صنتی دیگ کارواشی فوق مجهز به پلام مندرج مشخصات فنی می باشد.

 

ملاحظات اجرایی آبگرمکن صنتی دیگ کارواشی :

 • باتوجه به اینکه مخازن به کار رفته در آبگرمکن های  صنتی دیگ کارواشی تراز انرژی از نوع تحت فشار می باشند ولی برای افزایش عمر مخزن از نصب پمپ قبل از آبگرمکن خودداری فرمایید.
 • برای انتقال آبگرم تولید شده توسط دیگ های کارواشی میتوان از پمپ های تحت فشار ساده با رنج دمایی تا ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده گرد.
 • برای کنترل دمای شعله میتوان از یک ترموستات جداری منصوب روی آبگرمکن صنتی دیگ کارواشی استفاده کرد

 

ادامه مطلب

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

4Some content