مشعل گازوئیل سوز

در قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما می توانید قیمت انواع مشعل گازوئیل سوز محصول شرکت های ایران رادیاتور ، گرم ایران و پارس مشعل را ملاحظه فرمایید.در خصوص انواع مشعل های گازوئیلی برای مصارف غیر متعارف مانند کوره های رنگ ، نانوایی و …. با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

انتخاب نازل مشعل گازوئیل سوز

مقدار دبی گازوئیل عد گالن تعیین شده روی هر نازل
• زاویه پاشش گازوئیل : زاویه تعیین شده روی هر نازل
• شکل پاشش زاویه گازوئیل

در خصوص زاویه پاشش مشعل گازوئیل سوز با توجه به طول دیگ اقدام گردد. ، یعنی اگر طول دیگ زیاد باشد ویا تعد پره های دیگ چدنی بیش از ده پره باشد، از نازل های 30 درجه و اگر طول دیگ چدنی کوتاه باشد از نازل 45 درجه استفاده میشود.
برای نازل های 60 درجه برای دیگ های حرارت مرکزی به جز در موردی که سازنده دیگ توصیه کرده استفاده نشود.

مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور , , .

مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور جدول انتخاب انواع مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور       به روز رسانی :96/01 مدل ظرفیت حرارتی (kcal/hr) قدرت موتور قطر شعله پوش قیمت مشعل گازوئیل سوز ظرفیت حداکثر حداقل ظرفیت KW mm ریال RA2 93000 40,000 0.09 80 4,830,000 JPE80/1 160,000 70,000 0.29 110 6,282,000 JPE80/2 232,000 112,000 0.29 115 6,443,000 PDE0 […]

Learn More
مشعل گازوئیل سوز گرم ایران , , .

جدول انتخاب انواع مشعل  گازوئیل سوز گرم ایران مدلظرفیت حرارتی(kcal/h)الکترو موتور(kw)نوع رلهقطر دهانه شعله پوش(mm)قیمت(ریال) GNO 90120,000 _ 40,0000.125ایرانی905,100,000 GNO 90/1165,000 _ 65,0000.175ایرانی1116,765,000 GNO 90/2240,000 _ 80,0000.24ایرانی1116,985,000 GNO 90/3340,000 _ 140,0000.37ایرانی14812,750,000 GNO 90/4450,000 _ 200,0000.45ایرانی14817,500,000 GNO 90/5550,000 _ 250,0000.55ایرانی14825,800,000 GNO 90/6700,000 _ 350,0000.75خارجی16729,800,000 GNO 90/8830,000 _ 400,0001.5خارجی16732,000,000 GNO 90/101,200,000 _ 450,0002.2خارجی19054,500,000 GNO 90/151,700,000 _ 550,0003خارجی19067,000,000 […]

Learn More

12,750,000 11,000,000