مشعل دوگانه سوز

در قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما می توانید قیمت انواع مشعل دوگانه سوز محصول شرکت های ایران رادیاتور ، گرم ایران و پارس مشعل را ملاحظه فرمایید.امروزه اهیمت دو سوخته بودن مشعل دوگانه سوز  به حدی می باشد که در مباحث مقررات ملی نیز عنوان شده است ، کاربرد مشعل دوگانه سوز در صنایعی که مصرف گاز انها زیاد است و در زمستان به علت یخ زدگی گاز و کمبود فشار گاز ممکن است تولید را دچار مشکل کند، به دستور شرکت گاز از سوخت دوم خود گازوئیل استفاده میکنند.

  • مشعل های دوگانه سوز امروزه در بازار بنا به دو سوخته بودن خود سهم زیادی از بازار تاسیسات را به خود اختصاص داده است،
  • مشعل دوگانه سوز پارس مشعل به طور کی در بین شرکت های تولید کننده مشعل حرف اول را میزند و کیفیت آن بسار مطلوب می باشد

محاسبه مصرف سوخت مشعل

• مصرف گاز مشعل گازی از رابطه M³/hr = 0.106Q(kw) به دست می آید.
• مصرف گازوئیل ، مشعل گازوئیل سوز از رابطه kg/hr = 0.11 Q(kw) به دست می آید.

 

 

در رابطه با انتخاب نازل باید سه عامل زیر مورد توجه قرار گیرد:

• مقدار دبی گازوئیل عد گالن تعیین شده روی هر نازل
• زاویه پاشش گازوئیل : زاویه تعیین شده روی هر نازل
• شکل پاشش زاویه گازوئیل
در خصوص زاویه پاشش مشعل گازوئیل سوز با توجه به طول دیگ اقدام گردد. ، یعنی اگر طول دیگ زیاد باشد ویا تعد پره های دیگ چدنی بیش از ده پره باشد، از نازل های 30 درجه و اگر طول دیگ چدنی کوتاه باشد از نازل 45 درجه استفاده میشود.
برای نازل های 60 درجه برای دیگ های حرارت مرکزی به جز در موردی که سازنده دیگ توصیه کرده استفاده نشود.

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور , , .

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور جدول انتخاب انواع مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ظرفیت حرارتی (kcal/hr) قدرت موتور سایز شیر برقی قیمت گاز گازوئیل مشعل دوگانه سوز ظرفیت حداکثر حداقل ظرفیت KW mm ریال DR 2 ۸۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۰٫۰۹ ۱/۲ ۱/۸ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ DJ 2 ۱۹۰,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۰٫۲ ۱ ۱/۸ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ DPO ۳۲۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۰٫۵ […]

Learn More
مشعل دوگانه سوز ریلو

87,000,000 78,900,000

مشعل دوگانه سوز ریلو , , .

محصول مشترک ایران و ایتالیا

خدمات نصب توسط  شرکت گرم ایران

Learn More

87,000,000 78,900,000

مشعل دو گانه سوز گرم ایران , , .

مشعل دو گانه سوز گرم ایران جدول انتخاب انواع مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدلظرفیت حرارتی (kcal/h)الکترو موتور(kw)قطر دهانه شعله پوش()قطر خط گاز()قیمت(ریال) GND 300120,000 – 40,0000.175111″1/29,100,000 GND 301165,000 – 65,0000.175111″3/49,500,000 GND 302240,000 – 80,0000.24111″19,900,000 GND 303340,000 – 140,0000.37148″115,500,000 GND 304450,000 – 200,0000.45148″119,500,000 GND 305550,000 _ 250,0000.55148″136,500,000 GND 306700,000 _ 350,0000.75167″1/2 142,000,000 GND 308830,000 _ […]

Learn More