حوله خشکن

 رادیاتور ، حوله خشکن

شرکت تراز انرژی عرضه کننده انواع حوله خشکن و رادیاتور حوله ای ، محصول شرکت های ایران رادیاتور ، کرمی وسانیکا می باشد،
رادیاتور حوله ای و یا حوله خشکن برای گرمایش حمام و وسایل پیرامونی استخر می باشد، و در واقع بهتری وسال گرمایش مناسبی برای محیط هایی حمام و پیرامونی استخر می باشد.

در این قسمت شما می توانید انواع رادیاتور حوله ای و حوله خشکن را با مشخصات ابعادی ملاحظه فرمایید.

رادیاتور حوله ای سانیکا کروم , , .

رادیاتور حوله ای سانیکا کروم تعداد لولهظرفیتعرض پنلارتفاع پنلوزنقیمت 15309kcal/hr550mm70mm5.2kg2,580,000 17351Kcal/hr550mm70mm5.7kg2,840,000 20423Kcal/hr550mm70mm7.1kg3,270,000 23478Kcal/hr550mm70mm7.9kg3,440,000 25520Kcal/hr550mm70mm8.7kg3,870,000 28592Kcal/hr550mm70mm9.9kgموجود نیست 31647Kcal/hr550mm70mm10.9kgموجود نیست 33690Kcal/hr550mm70mm11.6kgموجود نیست 38678Kcal/hr550mm70mm13.40kgموجود نیست  

Learn More
حوله خشکن آلومینومی سانیکا , , .

  حوله خشکن آلومینومی سانیکا تعداد لولهظرفیتعرض پنلارتفاع پنلوزنقیمت 15470kcal/hr550mm70mm5.2kg1,950,000 17534Kcal/hr550mm70mm5.7kg2,170,000 20644Kcal/hr550mm70mm7.1kg2,410,000 23727Kcal/hr550mm70mm7.9kg2,580,000 25791Kcal/hr550mm70mm8.7kg2,810,000 28901Kcal/hr550mm70mm9.9kgموجود نیست 31984Kcal/hr550mm70mm10.9kgموجود نیست 331049Kcal/hr550mm70mm11.6kgموجود نیست 381196Kcal/hr550mm70mm13.40kgموجود نیست  

Learn More
حوله خشکن کرمی آلمان مدل Basic , , .
  • 10 سال ضمانت تعویض
  • لوکس زیبا
  • بدنه از جنس استیل

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
حوله خشکن کرمی آلمان مدل Credo UNO , , .
  • 10 سال ضمانت تعویض
  • لوکس زیبا
  • بدنه از جنس استیل

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
حوله خشکن کرمی آلمان مدل Credo half , , .
  • 10 سال ضمانت تعویض
  • لوکس زیبا
  • بدنه از جنس استیل

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
رادیاتور حوله ای ایران رادیاتور مدل OASIS , , .

10 سال ضمانت تعویض

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
حوله خشکن مدل بالنیوم ایران رادیاتور , , .

10 سال ضمانت تعویض

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More