گازوئیل سوز

جت هیتر گازوئیلی , , .
 1. مخصوص گلخانه ها  و  مرغداریها
 2. گازوئیلی
 3. بدون دودکش
 4. دو موتره

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر گازوئیل سوز , , .
 1. مخصوص گلخانه ها  و  مرغداریها
 2. گازوئیلی
 3. بدون دودکش
 4. دو موتوره

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازوئیلی سری QL-95 , , .
 1. مخصوص گارخانجات  و  مرغداریها
 2. گازوئیلی
 3. بدون دودکش

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازوئیلی باکدار سری m , , .
 1. مخصوص گارخانجات  و سالن صنعتی
 2. گازوئیلی
 3. بدون دودکش
 4. باکدار

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازوئیلی سری m , , .
 1. مخصوص گارخانجات  و سالن صنعتی
 2. گازوئیلی
 3. بدون دودکش

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی گازوئیلی GLB-100 , , .
 1. مخصوص مرغداری و سالن صنعتی
 2. گازوئیل سوز
 3. بدون دودکش
 4. باک 100 لیتری
Learn More
جت هیتر موشکی گازوئیل سوز مدل GLE-100 نیرو تهویه , , .
 1. مخصوص مرغداری و سالن صنعتی
 2. گازوئیل سوز
 3. بدون دودکش
Learn More