دوگانه سوز

جت هیتردوگانه سوز , , .
 1. مخصوص گلخانه ها  و  مرغداریها
 2. دوگانه سوز
 3. بدون دودکش
 4. دو موتوره
 5. باکدار

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتردو موتوره دوگانه سوز , , .
 1. مخصوص گلخانه ها  و  مرغداریها
 2. دوگانه سوز
 3. بدون دودکش
 4. دو موتوره

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
جت هیتر موشکی دوگانه سوز GLDB-100 , , .
 1. مخصوص مرغداری و سالن صنعتی
 2. دوگانه سوز
 3. بدون دودکش
 4. باک 100 لیتری
Learn More
جت هیتر موشکی دوگانه سوز GLD-100 , , .
 1. مخصوص مرغداری و سالن صنعتی
 2. وگانه سوز
 3. بدون دودکش
 4. تک موتوره
Learn More