گازسوز

بخاری گازسوز کارگاهی GL 910 گرمسال , , .
  • نصب و راه اندازی آسان
  • پوشش رنگ الکترو اساتیک
  • مجهیز به شیر کنترل گاز (ترمو کوبل)

 

به روز رسانی در تاریخ:۹۵/۵

Learn More
بخاری کارگاهی گازسوز گرمسال , , .

  • نصب و راه اندازی آسان
  • پوشش رنگ الکترو اساتیک
  • مجهیز به شیر کنترل گاز (ترمو کوبل)

 

به روز رسانی در تاریخ:95/5

Learn More
بخاری کارگاهی گازسوز انرژی , , .

بخاری کارگاهی گازسوز انرژی جدول انتخاب و قمیت انواع بخاری کارگاهی گازسوز انرژی به روز رسانی :۹۷/۰۶ مدل ظرفیت حرارتی توضیحات فضای گرمایش مصرف سوخت ابعاد(cm) وزن قیمت (kcal/hr) (m³) m3/hr W L H (kg) (ریال) ۲۶۰ ۳۱,۰۰۰ مینی کارگاهی ۵۸۰-۳۸۰ ۳٫۳ ۷۶ ۵۹ ۱۲۸ ۳۵ ۹,۱۵۶,۰۰۰ ۴۶۰ ۵۲,۰۰۰ کارگاهی ۹۵۰-۵۰۰ ۵٫۳ ۷۶ ۷۱ ۱۵۳ […]

Learn More