فن سانتریفوژ

به طور کلی فن های سانتریفوژ از جمله پرکاربردترین فن هایی هستند که برای هوارسانی و یا اگزاست از ان استفاده  میشود ، فن های سانتریفوژ به فن های حلوزنی نیز معروف هستند و دلیل نلم گذاری آن شکل خود دستگاه فن میباشد.

دسته بندی انواع فن های سانتریفوژ و یا حلزونی

  • فن سانتریفوژ یوتیلیتی (یک طرفه)
  • فن سانتریفوژ دبل (دو طرفه)
  • فن سانتریفوژ رادیال
  • فن سانتریفوژ فشار بالا
  • فن سانتریفوژ کانالی

 

پارمتر های مهم در اتتخاب و خرید انواع فن سانتریفوژ:

  • برای انتخاب انواع فن سانتریفوژ باید در نظر داشته باشیم فشار مثبت ( هوارسانی ) و یا فشار منفی ( اگزاست یا تخلیه ) میخواهیم
  • بعد از انتخاب نوع فشار (مثبت یا منفی بودن ) ، با توجه نوع کاربری و استفاده از هند بوک های محاز تعداد دفعات تعویض و یا ورود هوا را مشخص میکنیم
  • با رعایت کامل بند فوق به استفاده از فرمول به ظرفیت هوادهی و یا cfm  مورد نظر خواهیم رسید
  • محاسیه افت فشار با استفاده طول کانال براورد شده مهمترین نکته ای است که میتوان به آن اشاره کرد

No products were found matching your selection.