Menu Menu

مشعل

دراین قسمت از فروش گاه تراز انرژی شما میتوانید انواع مشعل های گازی ، گازوئیلی  دو گانه سوز را برای انواع سیستم های حرارت مرکزی و موتورخانه ملاحظه فرمایید.

 

مشخصات کلی عمومی انواع مشعل :

  • به طور کلی تمامی مشعل های موتورخانه دارای به صورت فن دار می باشند.
  • در واقع مشعل های گازی موتورخانه به وسیله ترکیب معینی از سوخت هوا کار میکنند.
  • حداقل سایز لوله برای مشعل گازی موتورخانه در کمترین ظرفیت 1/2 اینچ میباشند
  • سایز لوله متهی به مشعل با توجه به نوع مصرف محاسبه میشود ، تا ظرفیت 500هزار کیلو کالری 2 اینچ میباشند.
  • فشار گاز مشعل های موتورخانه خانگی ،1/4 پون میباشند.
  • اصولا انتخاب مشعل برای بویلر و دیگ حرارتی، به عنوان قلب یک سیستم حرارت مرکزی بسیار حائز اهمیت می باشد
  • به طوریکه در صورت عدم انتخاب صحیح ، دیگ چدنی یا فولادی پس از مدت کوتاهی دچار سوختگی میشود.
  • مشعل هایی که امروزه در بازار بر روی بویلرهای حرارتی پیشنهاد و نصب می گردند ف ازجمله مشعل های دمنده می باشند که هوای مورد نیاز آن توسط یک فن تامین میشود

راهنمای محاسبه وانتخاب مشعل

• مصرف گاز مشعل گازی از رابطه M³/hr = 0.106Q(kw) به دست می آید.
• مصرف گازوئیل ، مشعل گازوئیل سوز از رابطه kg/hr = 0.11 Q(kw) به دست می آید.
• در ارتفاع بیش از 600 متر از سطح دریا ، به ازای هر 300 متر ارتفاع 4% از ظرفیت مشعل کاسته میشود.
• طول عمر مشعل گازی در صورت استفاده و نگهداری مناسب تا 21 سال میرسد.
• محل نصب مشعل در فضایی که فشار منفی است اکیدا ممنوع است.