چیلر تراکمی

چیلر تراکمی
به طور کلی چیلر دستگاهی است که برای سرد کردن وکاهش دمای آب به کار میرود.اساس کار چیلر و به طور کلی سیستم تبرید بر پایه سیال عاملی است که درون اواپراتور به صورت مایع بوده و نقطه جوش آن کمتر از آبی است که میخواهد خنک شود(آب فن کویل و ….) بنابراین مایع درون اواپرتور با اخذ گرما از آب سرد به جوش آمده و تبخیر می شود و باعث کاهش دمای آن می شود.

چیلر تراکمی دستگاهی است که مبرد مایع درون اوپراتور آن با اخذ غیر مستقیم گرما از سیالی که درون اوپراتور جریان دارد به جوش آمده و تبخیر شده و باعث سرد شدن و کاهش دمای آب می شود.

انتخاب چیلر تراکمی:
چیلر های تراکمی به دوسته عمده کنداسور آبی و کندانسور هوایی تقیسم میشوند.که به عبارتی چیلر کندانسور آبی به چیلر آب خنک و چیلر کندانسور هوایی به چیلر هوا خنک در بازار معروف می باشند.

انتخاب نوع چیلر هواخنک و آب خنک به نوع اقلیم منطقه از نطر رطوبت و دمای مرطوب محیط بستگی دارد

چیلر کندانسور آبی و یا چیلر آب خنک:
این نوع چیلر همانطور که از نامش برمی اید دارای یک کندانسور آبی می باشد که گاز و یا همان مبرد متراکم شده خروجی از کمپرسور که دارای دما و فشار زیادی است به منظور کندانس شده و کاهش دما وارد مبدل پوسته لوله ای بنام کندانسور می شود که آب به عنوان سیال خنک کننده مبرد، در بین لوله های کندانسور جریان دارد که در همین کندانسور دمایمبرد کاهش و عمل تقطیر انجام میشود.
ملاحظات انتخاب چیلر کندانسور آبی یا چیلر آب خنک:
• نیاز این نوع چیلر ها به برج خنک کن و پمپ های سیرکولاتور برج خنک کن
• چیلر تراکمی آب خنک در اقلیم هایی گرم و خشک و معتدل مانند: تهران ، البرز ، سمنان ، کرمان و اقلیم های مشابه کاربد زیادی دارند
• اصولا نوع کمپرسور های به کاررفته در این نوع چیلر ها ، روتاری با ضریب عمکلرد بالا می باشد.
• به COP و یا ضریب عملکرد چیلر از روی کاتلوگ سازنده دقت کنید.

چیلر کندانسور هوایی و یا چیلر آب هوا خنک:
چیلر کندانسور هوایی درست بر عکس چیلر آب خنک ، کندانسور آن توسط هوای بیرون خنک کاری می شود ف بدین معنی که مبرد دریافتی از کمپرسور که دارای دما و فشار زیادی است وارد لوله های مبدل پوسته لوله (کندانسور هوایی شده) و هوای بیرون نیز از طریق مکش در بین پوسته های کندانسور جریان می یابد ودمای مبرد کاهش پیدا کرده و مبرد تقطیر به صورت مایع در می اید.

چیلر های آب خنک با کمپرسور رفت و برگشتی (پیستونی) دارای COP بیشتری بین 5 تا 7 می باشد.

ملاحظات انتخاب چیلر کندانسورهوایی یا چیلر هوا خنک:
• عدم نیاز این نوع چیلر ها به برج خنک کن و پمپ های سیرکولاتور برج خنک کن
• چیلر تراکمی هوا خنک در اقلیم هایی مرطوب : گیلان ، مازندران و از جنوب مانند :آبادان ، بوشهر و….. کاربرد
• اصولا نوع کمپرسور های به کاررفته در این نوع چیلر ها ، پیستونی می باشد.
• به COP و یا ضریب عملکرد چیلر از روی کاتلوگ سازنده دقت کنید.

داکت اسپلیت کانالی لینوکس , , , , , , , .

 داکت اسپلیت کانالی لینوکس:

  • کویل آبگرم رایگان
  • ۳۶ گارانتی کمپرسور
  • تفکفاز
Learn More