پمپ درین

در این قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما میتوانید مشخصات فنی ، و قیمت انواع پمپ درین را جهت مقایسه و خرید ملاحظه فرمایید، پمپ درین اوصلا برای کولر های گازی و داکت اسپیلت به صور بسیار گسنرده ای کاربرد دارد

راهنمای انتخاب پمپ درین :

  • پمپ درین برای هدایت کردن آب ناشی تقطر در انواع کولر های گازی و داکت اسپیلت ها کاربرد دارد.
  • مانند دیگر انواع پمپ های دیگر به هد و دبی پمپ توجه فرمایید.
  • پمپ درین اصولا در دو نوع پمپ درین توکار و کانالی زراحی و ساخته میشود.
پمپ درین فن کویل کانالی توکار , .

پمپ درین فن کویل کانالی توکار جدول انتخاب و قیمت پمپ درین فن کویل کانالی توکار مشخصات فن کویل دیواری پمپ درین hoppy PC 04226H Max Flow rate =دبی پمپ 10 l/h (at 0 metre head) Max discharge head = ماکزیم هد 1.4 m Electric power 11 W Electric voltage 230 VAC 50/60 Hz Integrated […]

Learn More
پمپ درین توکار سقفی HOPPY , .

پمپ درین توکار سقفی HOPPY پمپ درین توکار سقفی HOPPY مشخصات پمپ درین hoppy PE 60226 Max Flow rate =دبی پمپ 10 l/h (at 0 metre head) Max discharge head = ماکزیم هد 5 m Electric power 58 W Electric voltage 230 VAC 50/60 Hz Integrated alarm Relay 5 Amp max (resistive) Thermal protection 70°C […]

Learn More
پمپ درین دیواری هوپی , .

پمپ درین دیواری هوپی جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ درین دیواری هوپی  مشخصات پمپ درین hoppy PB 20226 Max Flow rate =دبی پمپ 10 l/h (at 0 metre head) Max discharge head = ماکزیم هد 3 m Electric power 22 W Electric voltage 230 VAC 50/60 Hz Integrated alarm Relay 5 Amp max (resistive) […]

Learn More
پمپ درین اسپیلت دیواری , .

پمپ درین اسپیلت دیواری جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ درین اسپیلت  مشخصات پمپ درین سیکام SUNNY FLOWATCH CLIM Max Flow rate =دبی پمپ 15 l/h (at 0 metre head) Max discharge head = ماکزیم هد 10 m Electric power 19 W Electric voltage 230 VAC 50/60 Hz Integrated alarm Relay 5 Amp max (resistive) […]

Learn More

4,100,000 3,600,000

پمپ درین دیواری کولر اسپیلت سیکام , .

پمپ درین دیواری کولر اسپیلت سیکام جدول مشخصات فنی و قیمت انواع پمپ درین دیواری کولر اسپیلت سیکام مشخصات پمپ درین سیکام FLOWATCH VISION Max Flow rate =دبی پمپ 15 L/H Max discharge head = ماکزیم هد 10 m Electric power 19 W Electric voltage 230 VAC 50/60 Hz Integrated alarm Relay 5 Amp max […]

Learn More

4,200,000 3,800,000

پمپ درین دیواری روکار کولر گازی , .

پمپ درین دیواری روکار کولر گازی جدول انتخاب و قیمت پمپ درین دیواری روکار کولر گازی  مشخصات پمپ درین سیکام FLOWATCH DESIGN Max Flow rate =دبی پمپ 300 L/H Max discharge head = ماکزیم هد 10 m Electric power 19 W Electric voltage 230 VAC 50/60 Hz Integrated alarm Relay 5 Amp max (resistive) Thermal […]

Learn More

4,500,000 3,700,000

پمپ درین داکت اسپیلت سیکام , .

پمپ درین داکت اسپیلت سیکام مشخصات فنی پمپ درین داکت اسپیلت سیکام مشخصات پمپ درین سیکام mini FLOWATCH 2 Max Flow rate =دبی پمپ 10 l/h (at 0 metre head) Max discharge head = ماکزیم هد 6 m Electric power 19 W Electric voltage 230 VAC 50/60 Hz Integrated alarm Relay 5 Amp max (resistive) […]

Learn More

4,700,000 3,800,000

پمپ درین کولر گازی سیکام , .

پمپ درین کولر گازی سیکام جدول انتخاب و قیمت انواع پمپ درین کولر گازی سیکام مشخصات پمپ درین سیکام mini FLOWATCH Max Flow rate =دبی پمپ 10 l/h (at 0 metre head) Max discharge head = ماکزیم هد 6 m Electric power 19 W Electric voltage 230 VAC 50/60 Hz Integrated alarm Relay 5 Amp […]

Learn More