پوش باتوم

 

دراین قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما میتوانید مشخصات فنی و قیمت انواع پوش باتوم را جهت مقایسه و خرید ملاحظه فرمایید.

پوش باتوم وسیله برای برداشتن فشار از پشت مانومتر استفاده میوشد ، در واقع به کمک پوش باتوم میتواند عمر مانومتر را افازایش داد ، این نوع تجیهز ابزار دقیق قبل از مانومتر و بسته میشود و با فشار دادن آن جریال سیال با فشار پشت مانومتر جهت مانیتور شدن مقدار فشار برقرار میشود.

راهنمای انتخاب و خرید پوش باتوم:

  • معمولا شیر سماوری در سایز 1/2 تهیه و خریداری میگردد.
  • فشار کاری در انتخاب پوش باتوم از مهمترین نکات می باشد.

 

No products were found matching your selection.