Menu Menu

پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ, در این قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما می توانید مشخصات فنی و لیست قیمت انواع  پرشر سوئیچ  ، پرشر آب ، پر شر پمپ ، پرشر سویچ دانفوس  برای انواع سیستم های آبرسانی ، بوستر پمپ را جهت مقایسه و خرید ملاحظه فرمایید

راهنمای خرید پرشر سوئیچ

  • پرشر سوئیچ به عنوان کنترل کننده فشار برای کنترل فشار سیستم های آبرسانی استفاده میشود
  • معولا پرشر سوئیچ با توجه به ارتفاع آبدهی پمپ یا هد بوستر پمپ تنظیم میگرد.
  • تنظیم پرسر سویچ باید توسط کسانی که بوستر پمپ را تنظیم میکنند راه اندازی شود.