Menu Menu

شیر موتوری

شیر موتوری

در این قسمت از فروشگاه تراز انرژی شما میتوانید مشخصات فنی و قیمت انواع شیر های موتوری دو راه و سه اره هانیول را جهت مقایسه و خرید ملاحظه فرمایید.

کابرد شیر های موتوری :

  • امروزه استفاده از شیر های موتوری در کنترل سیستم های تهویه مطبوع بسیار کار امد و انکار نا پذیر است
  • به طوریکه در صورت عدم استفاده این نوع شیر های موتوری به هیچ عنوان بالانس و تعادلی در انتقال  انرژی به منظور ایجاد سیستم تهویه مطبوع نخوایم داشت .