شیر موتوری

شیر دو راهه موتوری هانیول , .

شیر دو راهه موتوری هانیول جدول انتخاب و قیمت انواع شیر دو راهه موتوری هانیول مدل نوع شیر ضریب جریان قطر نامی (Kpa)فشار بستم با محرک قیمت VSXF2 openig way KVS mm M7410C.E MT8;M5410L MT4;M7410A ریال VSOF-215-1.0 قطع و وصلی ۱ DN 15 ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ نلفنی VSOF-215-1.6 قطع و وصلی ۱٫۶ DN 15 ۳۰۰ […]

Learn More
شیر سه راه موتوری هانیول HoneyWell , .

شیر سه راه موتوری هانیول HoneyWell جدول انتخاب و قیمت انواع شیر سه راه موتوری هانیول HoneyWell مدل نوع شیر ضریب جریان قطر نامی (Kpa)فشار بستم با محرک قیمت VSXF2 openig way KVS mm M7410C.E MT8;M5410L MT4;M7410A ریال VSOF-315-1.0 قطع و وصلی ۱ DN 15 ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ نلفنی VSOF-315-1.6 قطع و وصلی ۱٫۶ DN […]

Learn More